Nyheter 29.8.2019

Finland medlem i FN:s högnivågrupp HLG-PCCB

Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun har utnämnts till medlem i FN:s högnivåarbetsgrupp HLG-PCCB. HLG-PCCB:s uppgift är strategisk ledning av genomförandeprocessen för målsättningarna för hållbar utveckling när det gäller statistik och rapportering.

FN:s statistikkommission grundade HLG-PCCB-arbetsgruppen (High-level Group for Partnership, Coordination and Capacity-Building for statistics for the 2030 Agenda for Sustainable Development) år 2015. Totalt 23 länder är medlemmar. Andra medlemmar från området för FN:s ekonomiska kommission för Europa är generaldirektörerna från statistikbyråerna i Albanien, Storbritannien, Georgien, Schweiz och Ungern.

Förfrågningar: planerare Marika Pohjola, tfn 029 551 2563

Dela