Uutisia 2.11.2022

Fossiilittoman sähkön osuus nousi 86 prosenttiin 2021

Fossiilittoman sähkön osuus nousi uuteen ennätykseensä vuonna 2021. Fossiilivapaa tuotanto kattoi peräti 86 prosenttia koko vuoden tuotannosta.

”Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähkön tuotannossa jatkoi kasvuaan. Uusiutuvilla tuotettiin kuusi prosenttia enemmän sähköä kuin vuonna 2020”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Tiina Myllymaa kertoo.

Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön kokonaismäärä oli 36,9 terawattituntia, mikä vastasi 53:a prosenttia Suomen vuosituotannosta.

Ydinvoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi vain hieman. Ydinvoiman osuus sähkön kokonaistuotannosta oli 33 prosenttia, eli samaa tasoa kuin vuonna 2020.

”Ydinvoiman tuotanto on pysynyt vakaana jo reilun parinkymmenen vuoden ajan”, Myllymaa sanoo.

Uusiutuvilla tuotetun sähkön määrän kasvun taustalla oli erityisesti puupolttoaineiden lisääntynyt kulutus. Puupolttoaineiden osuus uusiutuvan sähkön tuotannosta oli 16 prosenttia. Osuus nousi neljällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2020.

Vesivoimalla tuotettiin 42 prosenttia ja tuulivoimalla 22 prosenttia uusiutuvasta sähköstä. Vesivoimalla tuotetun sähkön määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Tuulivoiman määrä puolestaan kasvoi kahdella prosentilla. Myös aurinkovoimalla tuotetun sähkön määrä kasvoi.

”Aurinkosähkön osuus kokonaistuotannosta oli kuitenkin vain marginaalinen, 0,4 %.”

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen osuus sähkön tuotannosta oli 14 prosenttia. Fossiilisten osuus pysyi edellisvuoden tasolla mutta tuotantomäärä kasvoi kolmella prosentilla. Turpeella tuotetun sähkön määrä laski kaksi prosenttia, kun taas kivihiilellä tuotetun sähkön määrä nousi kymmenen prosenttia.

”Kivihiilen käytön kasvuun vaikutti muun muassa maakaasun korkea hinta ja sähkön kysynnän kasvaminen. Lisäksi käytön kasvuun on vaikuttanut vuoden 2020 poikkeuksellisen alhainen kivihiilen kulutus.”

Uutisessa mainittu ennätystaso kuvaa tilannetta 2000-luvulla. Siinä ei oteta huomioon 1800- ja 1900-luvun vuosia, jolloin lähes kaikki sähkö tuotettiin vesivoimalla.

Fossiilittomalla sähköllä tarkoitetaan pääasiassa ydinvoimaa, vesivoimaa, tuulivoimaa, aurinkovoimaa ja puupolttoaineita.

Sähkön ja lämmön tuotanto 2021

Lisätietoja: yliaktuaari Tiina Myllymaa p. 029 551 3336, tiina.myllymaa@stat.fi