Uutisia 31.5.2022

Korona painoi julkisen talouden alijäämäiseksi kaikissa Pohjoismaissa

Talous supistui voimakkaasti kaikissa Pohjoismaissa koronapandemian alkaessa keväällä 2020. Alun shokin jälkeen yritystoiminnan elpyminen oli nopeaa lukuun ottamatta matkailu-, ravintola- ja tapahtuma-aloja. Yritysten ja kotitalouksien selviytymistä tuettiin laajasti julkisin varoin kaikissa Pohjoismaissa. Islantia lukuun ottamatta kaikkien Pohjoismaiden bruttokansantuote oli palautunut pandemiaa edeltäneelle tasolle vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä.

Tulojen vähentyessä ja menojen kasvaessa julkinen talous painui alijäämäiseksi kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2020. Julkisen talouden elpymisessä näkyy maiden eri lähtötilanne. Vuonna 2021 Norjan ja Tanskan julkinen talous palautui takaisin ylijäämäiseksi, Ruotsin tasapainottui ja Suomen alijäämä supistui -2,6 prosenttiin.

Julkisen talouden ylijäämä/alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen 2018–2021
Pylväskuvion otsikko: Julkisen talouden ylijäämä/alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen 2018–2021. Tulojen vähentyessä ja menojen kasvaessa julkinen talous painui alijäämäiseksi kaikissa Pohjoismaissa vuonna 2020. Vuonna 2021 Norjan ja Tanskan julkinen talous palautui takaisin ylijäämäiseksi, Ruotsin tasapainottui ja Suomen alijäämä supistui -2,6 prosenttiin. Islannissa alijäämä oli -7,7, prosenttia.

Matkailuala on ollut yksi eniten pandemiasta kärsineistä toimialoista. Huhtikuussa 2020 matkailijoiden yöpymisten määrä väheni Pohjoismaissa 67–94 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan.

Kotimaanmatkailun melko nopea elpyminen on kuitenkin kannatellut matkailualoja ja osittain kuronut umpeen ulkomaisten matkailijoiden jättämää aukkoa. Matkailun merkitys taloudelle on Pohjoismaista suurin Islannissa. Islannin matkailun elpyminen on ollut Pohjoismaista hitainta.

Matkailijoiden yöpymiset 2020–2021, muutos kahden vuoden takaisesta (%)
Viivakuvion otsikko: Matkailijoiden yöpymiset 2020–2021, muutos kahden vuoden takaisesta, prosenttia. Huhtikuussa 2020 matkailijoiden yöpymisten määrä väheni Pohjoismaissa 67–94 prosenttia verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Islannin matkailun elpyminen on ollut Pohjoismaista hitainta. Vuoden 2021 loppupuolella yöpymisten määrä on palautunut Pohjoismaissa lähelle pandemiaa edeltävää aikaa.

Tiedot ovat poimintoja Pohjoismaiden tilastovirastojen yhteisestä julkaisusta The Nordics during the first phases of COVID-19, jonka toimittamiseen myös Tilastokeskus on osallistunut. Raportti tarjoaa pohjoismaista vertailutietoa pandemian vaikutuksista terveyteen, kansantalouteen, yrityksiin ja työmarkkinoihin. Raportti kuvaa vuosien 2020–2021 kehitystä eli ajanjaksoa pandemian alusta tilanteeseen, jossa valtaosa Pohjoismaiden väestöstä oli rokotettu.

The Nordics during the first phases of COVID-19 (pdf)

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Kristian Taskinen p. 029 551 2238