Uutisia 30.9.2020

Koronakriisi iski voimakkaasti esittäviin taiteisiin

Teatterien ja oopperan toiminta jatkui vielä vuonna 2019 ennallaan. Lippuja esityksiin myytiin viime vuonna kaikkiaan yli 2,3 miljoonaa.  Kuluvan vuoden alku on ollut kuitenkin esittäville taiteille vaikea, kun esityksiä peruttiin alkuvuodesta koronapandemian takia.

Teattereissa ja oopperassa viime vuonna yli 11 400 esitystä

Vuonna 2019 teatteri- ja orkesterilain piiriin kuuluvilla teattereilla sekä Suomen Kansallisteatterilla ja Kansallisoopperalla oli Teatterin tiedotuskeskuksen mukaan yli 11 400 esitystä ja yli 2,3 miljoonaa myytyä lippua. Näistä teatteri- ja orkesterilain piiriin kuului 11 tanssiteatteria, joissa pidettiin yli 1 400 esitystä ja joihin myytiin lähes 140 000 lippua.

Sirkusryhmiä oli vuonna 2019 valtionavun piirissä yhteensä 11. Valtionapua saavat sirkukset pitivät Suomessa kaikkiaan 775 omien tuotantojen esitystä, joissa kertyi yli 140 000 yleisökäyntiä.

Myös valtion teatteri- ja orkesterilain ulkopuoliset toimijat olivat merkittävässä asemassa. Rahoituslain ulkopuoliset teatteritoimijat keräsivät 461 650 yleisökäyntiä vuonna 2019. Kaikkiaan Teatterin tiedotuskeskuksen tilastoimissa teattereissa työskenneltiin viime vuonna 3 528 henkilötyövuoden verran.

Taidealan työttömien määrä kasvanut koronapandemian vuoksi

Kuluvan vuoden alku on ollut esittäville taiteille erityisen vaikea. Teatteri-, tanssi-, ja musiikkiesitykset peruttiin koronapandemian takia alkuvuodesta. Hallitus osoitti valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille alkuvuonna koronamenetyksien paikkaamiseksi 18 miljoonan euron lisämäärärahan. Lisäksi kesällä 2020 näille kulttuurilaitoksille myönnettiin koronatukea lähes 14,8 miljoonaa euroa. Tästä rahasta vos-teatterit saivat lähes 9,8 miljoonaa ja Suomen Kansallisteatteri 670 000 euroa. Kulttuurialan yhteisöille myönnettiin ns. korona-avustusta noin 10,7 miljoonaa euroa.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnhakutilaston mukaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä työttömiä taidealojen työnhakijoita oli keskimäärin yli 7 prosenttia enemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljänneksellä. Vuoden 2020 toisella neljänneksellä taidealojen työnhakijoita oli jo 57 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kuitenkin taidealalla työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi vähemmän kuin kaikkien rekisteröityneiden työnhakijoiden keskimääräinen lukumäärä, joka lisääntyi ensimmäisellä neljänneksellä 10,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä peräti 80,6 prosenttia.

Kulttuuritilastollista taulukkopalvelua päivitetty

Tilastokeskuksen kulttuuritilastolliseen taulukkopalveluun on nyt lisätty uusia päivityksiä. Taulukkopalvelun taulukoita päivitetään neljästi vuodessa, ja niiden yhteydessä julkaistaan analyysikatsauksia. Taulukot ovat suomen- ja englanninkielisiä, katsaukset suomeksi.

Kulttuuritilaston taulukkopalvelu
Taulukot: 11.7  Työvoimatoimistoissa rekisteröidyt taidealan työttömät työnhakijat vuosineljänneksittäin 2019–2020
Kulttuuritilaston kotisivu

Lisätietoja: suunnittelija Jukka Ekholm 029 551 3370, erikoistutkija Kaisa Weckström 029 551 2348, etunimi.sukunimi@stat.fi