Uutisia 20.5.2019

Kuluttajien luottamuksen mittaaminen uudistuu

Kuluttajabarometri-tilaston nimi vaihtuu toukokuussa: tilaston uusi nimi on kuluttajien luottamus. Kuluttajien luottamus eroaa kuluttajabarometrista tiedonkeruultaan, kevyemmältä tietosisällöltään sekä luottamusindikaattoriltaan. Ensimmäinen kuluttajien luottamus -tilasto julkaistaan 27.5.2019.

Kuluttajabarometria on tehty vuodesta 1987 lähtien puhelinhaastatteluna. Toukokuusta alkaen kuluttajien luottamustutkimus tehdään puhelinhaastattelujen lisäksi itse täytettävällä verkkolomakkeella.

Tutkimuksen otos on kuukausittain 2 200 Suomessa asuvaa 18–74-vuotiasta henkilöä. Kuluttajien luottamustutkimuksen kaikki kysymykset kohdistuvat jatkossa vastaajaan itseensä, eivät enää hänen koko kotitalouteensa.

Kuluttajien luottamus -tilaston tietosisältö painottuu jatkossa kuluttajien taloutta koskevien mielikuvien, odotusten ja tiettyjen aikomusten selvittämiseen. ”Uuden tilaston tietosisältö on aiempaa suppeampi. Esimerkiksi säästämisen, sijoittamisen tai lainanoton tarkkoja kohteita ei enää kysytä”, kertoo yliaktuaari Pertti Kangassalo.

Uusi luottamusindikaattori ennakoi entistä paremmin yksityistä kulutusta

Myös tutkimuksen tärkeimmän tuloksen eli kuluttajien luottamusindikaattorin laskenta muuttuu toukokuussa, sillä sen osatekijät vaihtuvat osittain. Muutos tapahtuu Euroopan komission aloitteesta. Uuden luottamusindikaattorin uskotaan ennakoivan yksityisen kulutuksen kehitystä nykyistä indikaattoria paremmin.

”Uusi luottamusindikaattori kertoo varsinkin kuluttajien näkemyksistä omasta taloudestaan ja aikomuksista käyttää rahaa kestotavaroiden hankintaan”, kuvailee Kangassalo.

Uuden luottamusindikaattorin kaikki osatekijät ovat kuluttajan oma talous nyt ja 12 kuukauden kuluttua, Suomen talous 12 kuukauden kuluttua ja kuluttajan rahankäyttö kestotavaroihin seuraavan 12 kuukauden aikana verrattuna edelliseen 12 kuukauteen.

Menetelmämuutokset vaikuttavat tuloksiin ja aikasarjoihin

”Tiedämme, että tiedonkeruumenetelmän muutos vaikuttaa tuloksiin. Verkkolomakkeella ihmiset ovat taipuvaisia antamaan negatiivisempia vastauksia kuin puhelinhaastattelussa”, sanoo Kangassalo.

Tilastokeskus on toteuttanut kevään aikana uudella menetelmällä myös rinnakkaisen tiedonkeruun, jota on hyödynnetty tilaston vanhojen tietojen tasokorjaamisessa. Kuluttajien luottamus -tilaston aikasarjoja onkin saatavissa pääindikaattoreista uuden menetelmän mukaisesti laskettuna vuodesta 2018 alkaen.

Tilastokeskus julkaisee myöhemmin selvityksen, jossa käsitellään tarkemmin tiedonkeruutavan muutoksen vaikutuksia ja aikasarjojen korjaamista.

Lisätietoja: yliaktuaari Pertti Kangassalo 029 551 3598, yliaktuaari Tuomas Parikka 029 551 3276, kuluttajien.luottamus@stat.fi

Lisätietoa muutoksesta