Uutisia 17.2.2015

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2015 -käsikirja julkaistu

Aluetilastoinnin käsikirja Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2015 on julkaistu. Käsikirjassa on huomioitu 1.1.2015 voimaan astuneet aluemuutokset.

Käsikirja sisältää kuntaluettelon lisäksi seuraavat luokitukset:

 • seutukunnat
 • maakunnat
 • suuralueet
 • aluehallintovirastot (AVI)
 • elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset)
 • tilastollisen kuntaryhmityksen
 • kielisuhteen.

Luokitusten kuvaamat aluejaot havainnollistuvat julkaisussa olevien nelivärikarttojen avulla. Mukana on lisäksi

 • taulukko kunnista seutu- ja maakunnittain, suuralueittain sekä tilastollisen kuntaryhmityksen mukaan
 • taulukot kunnista aluehallintovirastojen ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-keskusten mukaan
 • luettelo lakkautetuista kunnista ja kuntien nimenmuutoksista
 • Suomen NUTS -aluejaottelu

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot 2015 -käsikirjan sisältämät tiedot ovat saatavissa sähköisessä muodossa yksittäisinä luokituksina Tilastokeskuksen metatietopalvelujen Internet-sivuilla. Käsikirjan saa käyttöön ainoastaan pdf-muodossa.

Lisätiedot: Anne Väänänen, p. 029 551 2695, sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi tai Miia Huomo, p. 029 551 3256.

Jaa