Uutisia 3.5.2022

Lapsia ja nuoria koskeva tieto kootaan yhteen tietopohjaan – Tilastokeskus suunnittelee lapsia ja nuoria koskevan sivuston tietosisällön

Tilastokeskus suunnittelee lapsia ja nuoria koskevan sivuston tietosisällön. Työ on osa kansallisen lapsistrategian toimenpidekokokonaisuutta. Lapsistrategialla luodaan lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi. Strategiaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen nykytila sekä keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden edistämiseksi

Tarve tietoa kokoavalle sivustolle on syntynyt kansallisen lapsistrategiatyön kautta.

”Lapsia ja nuoria koskevaa tietoa on paljon saatavilla, mutta se on hajallaan monessa eri paikassa, mikä hankaloittaa tiedon käyttöä. Toive tietoa kokoavasta sivustosta on noussut tiedon käyttäjiltä”, kertoo kehittämispäällikkö Anna Pärnänen.

Tilastokeskus suunnittelee yhdessä sidosryhmien kanssa lasten ja nuorten tilaa kuvaavan tietokokonaisuuden helpottamaan tiedon löytymistä, käyttöä ja lapsen aseman seurantaa Suomessa. Työssä kartoitetaan tiedon tarpeet, suunnitellaan tietopohjasivuston sisältö sekä tehdään ehdotus toteutustavasta, sisällön tuotannosta sekä toteutusaikataulusta. 

”Samalla kartoitetaan mitä tiedon puutteita lapsiin ja nuoriin liittyy. Tältä pohjalta Tilastokeskus tekee myös ehdotuksen siitä, millä tavoin tiedon katvealueita voitaisiin paikata”, kertoo yliaktuaari Johanna Lahtela

Tietopohjaan on tarkoituksena koota lapsia ja nuoria koskevaa tietoa kattavasti muun muassa terveydestä ja hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista, harrastuksista, koulunkäynnistä ja elinoloista. Erityistä huomiota kiinnitetään haavoittuvimmissa asemissa olevia lapsia ja nuoria koskevan tietopohjan vahvistamiseen. Näin pyritään saamaan aiempaa kattavampi kuva lasten ja nuorten hyvinvoinnin tilasta. Työ valmistuu helmikuussa 2023.

STM:n uutinen: Lapsistrategiassa suunnitellaan tietopohjaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraamiseen

Lisätietoja:

Anna Pärnänen, kehittämispäällikkö, puh. 029 551 3795, anna.parnanen@stat.fi

Johanna Lahtela, yliaktuaari, puh. 029 551 3807, johanna.lahtela@stat.fi