Uutisia 1.9.2015

Liikevaihto kasvoi alkuvuonna enää viidessä maakunnassa

Toimialojen yhteenlaskettu liikevaihto supistui koko maassa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Eniten liikevaihto laski Kainuun ja Kanta-Hämeen maakunnissa, joissa liikevaihto pieneni kaikilla toimialoilla. Viidessä maakunnassa liikevaihto puolestaan kasvoi. Myönteisemmin liikevaihto kehittyi Lapin ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, joissa molemmissa liikevaihto kasvoi 3,0 prosenttia.

Koko talouden (TOL A-X) liikevaihdon kehitys eri maakunnissa tammi-maaliskuussa 2015

Kaupan heikko kehitys veti liikevaihdon laskuun

Koko talouden liikevaihdon laskun taustalla on kaupan heikko kehitys. Kun vielä vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä kaupan liikevaihto kasvoi suurimmassa osassa maakunnista, vuoden 2015 tammi-maaliskuussa liikevaihto kääntyi laskuun valtaosassa maakunnista. Eniten kaupan liikevaihto supistui itäisissä maakunnissa.

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto pieneni tammi-maaliskuussa eniten Etelä-Karjalan, Kainuun, Uudenmaan, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Etelä-Karjalan maakunnassa tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto supistui peräti 9,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Kaupan liikevaihdon supistumiseen itäisissä maakunnissa vaikutti matkailijoiden määrän raju pudotus. Tilastokeskuksen majoitustilaston mukaan Etelä-Karjalassa hotelliyöpymisten määrä väheni tammikuussa 2015 peräti 26 prosenttia. Lisäksi matkailijoiden määrä väheni voimakkaasti Pohjois-Karjalassa, Päijät-Hämeessä, Etelä-Savossa ja Kymenlaaksossa. Pelkästään venäläisten yöpymisten määrä väheni tammikuussa koko maassa 42 prosenttia.

Kainuun ja Uudenmaan maakunnissa matkailijoiden määrä ei vähentynyt yhtä rajusti, vaan liikevaihdon laskun taustalla on teollisuuden liikevaihdon supistuminen. Kainuussa teollisuuden liikevaihto väheni tammi-maaliskuussa 13,4 prosenttia ja Uudellamaalla 9,3 prosenttia edellisvuodesta.

Etelä-Karjalassa pienten kauppojen liikevaihto supistui 

Etelä-Karjalan maakunnassa tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon supistumiseen vaikuttivat merkittävästi pienet, alle 5 henkilöä työllistävät yritykset. Etelä-Karjalan kaikkiaan 9,9 prosentin laskusta pienten yritysten osuus oli 6,1 prosenttia. Muualla maassa pienten yritysten vaikutus tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon kehitykseen on ollut hyvin vähäinen.

Teollisuuden liikevaihto laski eniten Kainuun, Uudenmaan ja Kanta-Hämeen maakunnissa, joissa lasku johtui lähes yksinomaan suurista, yli 20 henkilöä työllistävistä yrityksistä.

Teollisuus Lapin ja Keski-Pohjanmaan veturina

Lapin ja Keski-Pohjanmaan liikevaihdon kasvuun vaikutti teollisuuden liikevaihdon myönteinen kehitys. Keski-Pohjanmaalla teollisuus kasvoi tammi-maaliskuussa 3,0 prosenttia ja Lapissa 6,1 prosenttia edellisvuoden vastaavan ajanjaksoon verrattuna. Lisäksi Lapissa rakentamisen liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia.

Keski-Pohjanmaan ja Lapin teollisuusyritysten kehitys oli tammi-maaliskuussa suurten, yli 20 henkilöä työllistävien yritysten varassa. Suurten yritysten liikevaihto kasvoi Keski-Pohjanmaalla 8,7 prosenttia, mutta pienten yritysten liikevaihto romahti 45,7 prosenttia. Lapissa suurten yritysten liikevaihto kasvoi 6,3 prosenttia.

Asiakaskohtaisesta suhdannepalvelusta tietoja yritysten suhdannekehityksestä

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen Asiakaskohtaisen suhdannepalvelun tekemään erityisselvitykseen, jonka osana tuotettiin myös kasvukatsaus. Kasvukatsaus kertoo, millaiset yritykset ovat kehityksen takana ja millaisella pohjalla toimialan ja tarkasteltavan muuttujan kehitys on.

Asiakaskohtainen suhdannepalvelu tuottaa alueellisia suhdannetietoja koko talouden, teollisuuden, rakentamisen, kaupan sekä palveluiden päätoimialoilta erityisselvityksinä. Aluetasona voidaan kuvata maakunnan, seutukunnan tai kunnan kehitystä.

Lähde: Liiketoiminnan kuukausikuvaajat, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu. Tilastokeskus

Lisätietoja: yliaktuaari Aleksi Surakka 029 551 3328
palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi
www.tilastokeskus.fi/tup/suhdannepalvelu

Jaa