Uutisia 1.6.2017

Naisten ja miesten edustusta kuntayhtiöiden johdossa selvitetty ensimmäistä kertaa

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton tilaamassa raportissa on selvitetty kuntaenemmistöisten yhtiöiden johtotehtävien jakaantumisesta sukupuolten kesken. Selvityksessä tarkastellaan nais- ja miesjohtajien osuutta muun muassa yhtiön koon ja toimialan mukaan sekä johtajien ikää ja koulutustaustaa. Selvityksen tiedot on koonnut Tilastokeskus. (Sosiaali- ja terveysministeriön uutinen)

Jaa