Nyheter 11.5.2021

Nationalräkenskapernas årsuppgifter publiceras undantagsvis i juli

Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter skjuts fram med ungefär tre veckor till följd av fördröjningen av centralt källmaterial. Det nya datumet för publicering är 14.7 och då uppdateras uppgifterna för åren 2018–2020.