Uutisia 5.2.2016

Opettajatiedonkeruu käynnistynyt

Kuudes valtakunnallinen opettajatiedonkeruu on käynnistynyt oppilaitosten yhteystietojen keruulla. Runsaaseen 3 200:aan perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatilliseen ja vapaan sivistystyön oppilaitokseen on lähetetty kirje, jossa oppilaitoksia pyydetään toimittamaan varsinaista verkossa tapahtuvaa opettajatiedonkeruuta varten oppilaitoksen kaikkien opettajien ja rehtorin yhteystiedot.

Oppilaitosten aktiivinen osallistuminen ensimmäisessä vaiheessa on tärkeää, jotta tiedonkeruun toisessa vaiheessa saadaan mahdollisimman moni opettaja mukaan vastaamaan.

Saatuja tuloksia käytetään muun muassa valtakunnallisessa opettajatarpeiden ennakoimisessa ja opettajien täydennyskoulutustarpeiden mitoittamisessa. 

Tiedot kerätään opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. 

Lisätietoja Tilastokeskuksen tiedonkeruusivuilta osoitteessa: www.tilastokeskus.fi/keruu/opop