Nyheter 4.5.2020

Översikt över coronasituationen 30.4.2020: Eurostat publicerade veckostatistik över döda, i inkvarteringsstatistiken en förväntad nedgång

På grund av coronasituationen har vi snabbat upp produktionen av uppgifter som beskriver undantagssituationen. Vi publicerar tills vidare varje vecka statistik som avviker från den vanliga statistikproduktionen. Vid sidan av dessa har den normala statistikproduktionen fortgått nästan helt enligt planerna.

Senaste statistik och artiklar som beskriver coronasituationen    

Statistik nästa vecka

  • 5.5. I statistiken över aktiebostadspriser publiceras uppgifter för mars 2020 om prisutvecklingen för gamla aktielägenheter. 
  • 5.5. I statistiken över inhemsk sjötrafik publiceras uppgifter om fartygstransport av gods och passagerare till och från hamnar belägna i Finland.  
  • 5.5. Statistiken över utrikessjöfart innehåller uppgifter för mars 2020 om transport av gods och passagerare med fartyg mellan Finland och utlandet samt uppgifter om antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar.  
  • 7.5. Första registreringar av motorfordon i april 2020 
  • 7.5. Antalet döda per vecka fram till vecka 17/2020  
  • 8.5. I statistiken över volymindexet för industrin publiceras uppgifter om förändringen av produktionen till fasta priser inom industrin för mars 2020. 
  • 8.5. I statistiken över industrins orderingång beskrivs utvecklingen av värdet av företagens orderingång i mars 2020.

Statistikcentralen samlar in statistiska uppgifter om coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Dessutom informerar vi varje vecka samlat med en nyhet om statistik om coronasituationen samt om undantagsförhållandenas inverkan på statistikproduktionen.

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 551 2220 eller per e-post: info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

 

Mera information:    
Ville Vertanen, överdirektör, (partner och ekosystemrelationer) tfn 029 551 3343
Hannele Orjala, direktör för informationstjänst, (kommunikation och information) tfn 029 551 3582    

 

Dela