Nyheter 9.11.2020

Översikt över coronasituationen: Enligt snabbestimatet för ekonomin sjönk produktionen i oktober

I Statistikcentralens översikt över coronasituationen som utkommer varannan vecka sammanställer vi de senaste statistiska uppgifterna som beskriver coronasituationen samt tidpunkterna för utgivningen av kommande statistik med anknytning till ämnet.

Ny statistik och nya bloggar som beskriver coronasituationen:

Kommande statistik:

  • 10.11.2020 Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2020
  • 10.11.2020 Volymindex för industriproduktionen, september 2020
  • 10.11.2020 Industrins orderingång, september 2020
  • 12.11.2020 Omsättningsindex för byggverksamhet, september 2020
  • 12.11.2020 Omsättning inom handeln, september 2020
  • 13.11.2020 Konsumentprisindex, oktober 2020
  • 13.11.2020 Konjunkturindikator för produktionen, september 2020
  • 13.11.2020 Omsättningsindex för industrin, september 2020
  • 13.11.2020 Betalningsbalans och utlandsställning, september 2020

Så här hittar du statistikuppgifter om coronasituationen

Vi sammanställer statistik som beskriver coronasituationen på Statistikcentralens coronawebbsidor. Också Eurostats Covid-19-samlingssida har en mängd information och data som beskriver situationen på EU-nivå. Länkar till den senaste veckovisa statistiken över antalet döda finns på sidan om coronas effekter. Nyheter om aktuell statistik finns under nyhetsavsnittet på våra webbsidor. 

Statistikcentralens forskartjänst fortsätter samarbetet med Helsinki GSE. Lägesrummets rapporter finns på Helsinki GSE:s webbplats.

Statistikbiblioteket är tills vidare stängt för besökare. Utlåningstjänsten fungerar enligt överenskommelse. 

Statistikcentralens statistik och tjänster finns på webbplatsen www.stat.fi. Informationstjänsten hjälper dig att hitta statistikuppgifter per telefon 029 55 2220 eller per e-post info@stat.fi. Du kan också fråga oss om statistik på webblanketten Fråga om statistik.

Förfrågningar: Överdirektör Ville Vertanen, tfn 029 551 3243

Dela