Nyheter 25.1.2023

Paavo berättar om skillnaderna mellan regionerna – nu också som tidsserie 

Inom vilka postnummerområden i Finland har befolkningen ökat mest? Eller minskat mest? Denna och mycket annan information finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo, som nu också innehåller en tidsserie. Alla statistiska uppgifter i Paavo har nu publicerats med den senaste indelningen i postnummerområden fr.o.m. år 2010. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

Paavo – statistik efter postnummerområde innehåller mångsidigt statistik- och kartmaterial efter postnummerområde. Uppgifterna är tillgängliga som en lättanvänd databas och kan också laddas ner via en gränssnittstjänst. Materialet kan användas t.ex. vid beslutsfattande eller när man vill bekanta sig med sitt eget bostadsområde.

Folkmängden inom postnummerområdena där folkökningen varit kvantitativt sett störst 2010–2021

Figuren visar de postnummerområden, där folkökningen varit kvantitativt sett störst 2010–2021. Den största folkökningen hade postnummerområdet 00220 Busholmen (Helsingfors), som år 2021 hade nästan 10 000 invånare och postnummerområdet 33870 Vuores (Tammerfors), som år 2021 hade drygt 6 500 invånare.

Statistikmaterialet i Paavo innehåller uppgifter om områdenas invånarstruktur, utbildningsnivå, invånarnas och hushållens inkomster, hushållens storlek och levnadsskede, byggnader och bostäder, arbetsplatser samt om invånarnas huvudsakliga verksamhet. Tjänsten uppdateras årligen i januari med nya uppgifter.

Förfrågningar: erityispalvelut@stat.fi