Uutisia 17.2.2022

Sektoriluokitus uudistettu: uusi luokitus voimaan 2023 

Hyvinvointialueiden varsinainen toiminta käynnistyy 1.1.2023. Uuden hallintotason vuoksi sektoriluokitus uudistetaan tilastointia varten, ja uusi sektoriluokitus tulee voimaan 1.1.2023. Muutos koskee Julkisyhteisöt-sektoria, jossa hyvinvointialueet luokitellaan Paikallishallinnon alasektorille.  

Sektoriluokitus 2023 tulee korvaamaan nykyisen Sektoriluokitus 2012 -luokitusstandardin. Sektoriluokitus perustuu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) määrittelemään luokitusrakenteeseen.

Sektoriluokituksen uudistuksessa luokitukseen on muodostettu uusi rakenne Paikallishallinto-sektoriin kansallisten luokittelutarpeiden pohjalta. Uutta Paikallishallinto-sektorissa on välitasojen käyttöönotto. Välitasot tarvitaan, jotta tilastoissa voidaan kuvata erikseen hyvinvointialueita ja kuntakokonaisuutta. Uudessa sektoriluokituksessa paikallishallinto on tarkentunut kuusinumerotason luokkiin. Uudistuksessa ei ole muutettu muiden sektoriluokkien sisältöä.  

Paikallishallintosektorille (S.1313) on muodostettu kaksi uutta viisinumerovälitasoa (S.13131 Paikallishallinto pl. hyvinvointialuehallinto ja S.13132 Hyvinvointialuehallinto), joiden alle on luotu yhteensä seitsemän tarkentavaa kuusinumerotasoa. Hyvinvointialuehallinto on tarkentunut hyvinvointialueisiin, hyvinvointiyhtymiin ja muihin hyvinvointialuehallinnon yksiköihin. Paikallishallinnon tarkentavat alaluokat ovat sen sijaan pysyneet muuttumattomina aiempaan luokitusstandardiin nähden. 

Uudistettu Sektoriluokitus 2023 määritelmineen on saatavissa Tilastokeskuksen verkkosivuilta. Luokitus sisältää nimikkeistön (koodit ja luokkien nimet) ja luokkien määritelmät suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  

Sektoriluokitus 2023 

Mikä on sektoriluokitus?  

Sektoriluokitus on talous- ja yhteiskuntatilastoissa sovellettava perusluokitus, jota käytetään päätöksentekoyksiköiden luokittelemiseksi toiminnaltaan, rahoitustavaltaan, omistajatyypiltään ja oikeudelliselta muodoltaan samanlaatuisiin luokkiin. 

Sektoriluokitus 2023 löytyy myös Koodistot-palvelusta.  

Lisätietoja: Teemu Koskiniemi, puh. 0295 513 467, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi