Nyheter 12.1.2023

Statistikcentralens nya delegation har utsetts

Finansministeriet har tillsatt Statistikcentralens delegation för perioden 1.1.2023–31.12.2024. Delegationen har till uppgift att stödja ledningen av strategisk förändring vid Statistikcentralen. Den nya delegationens ordförande är avdelningschef Laura Eiro från Kommunikationsministeriet.

Enligt Eiro har Statistikcentralen i dessa tider en viktigare roll än någonsin tidigare. Behovet av tillförlitlig, aktuell och analyserad information har accentuerats både under pandemin och under Rysslands aggressionskrig.

”En sammanslagning av datalager över organisations- och sektorsgränserna skapar en grund för att lösa stora samhällsutmaningar såsom klimatkrisen”, säger Eiro.

Eiro anser att Statistikcentralens gedigna kompetens, internationella samarbetsnätverk och nya strategi skapar en utmärkt grund för det kommande arbetet.

Statistikcentralens delegation 2023–2024

ordförande
avdelningschef Laura Eiro, Kommunikationsministeriet

medlemmar

generaldirektör Markus Sovala, Statistikcentralen
professor Otto Toivanen, Aalto-universitetet, HGSE
professor Pauliina Ilmonen, Aalto-universitetet
kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki, Skatteförvaltningen
avdelningschef, överdirektör Mikko Spolander, Finansministeriet
verkställande direktör Juhana Harju, NordXE AB

Dessutom utser Statistikcentralens personalorganisationer en medlem och ersättare till delegationen.

Förfrågningar: avdelningschef Laura Eiro, Kommunikationsministeriet, 0295 342 166, förnamn.efternamn@gov.fi