Nyheter 5.2.2020

Statistikpostertävlingen har startat – anmäl dig du också!

Den internationella statistikpostertävlingen 2020–2021 för studerande har kört igång redan för sjunde gången. Målet med tävlingen är att främja användningen av samhällelig information bland ungdomar och universitetsstuderande samt att främja deras förmåga att läsa och använda statistik kritiskt.

Uppgiften är att berätta en intressant historia med hjälp av statistiska redskap och presentera undersökningsförloppet och resultaten på en statistikposter. Uppgiften lämpar sig för många läroämnen och t.ex. för fenomen- och projektveckorna.

Temat för statistikpostertävlingen är miljö, biologi eller hållbar utveckling. Tävlingen har tre klasser: högstadier, studerande i gymnasier/på andra stadiet och yrkeshögskolor/universitetsstuderande i kandidatskedet.

Tävlingens olika skeden

De studerande utarbetar en statistikposter i grupper på 2–5 personer om temat miljö och hållbar utveckling. Det bästa bidraget i varje läroanstalt skickas till Statistikcentralen för bedömning av den nationella juryn.  Det kostar ingenting att delta. Den sista inlämningsdagen för tävlingsbidragen är 1.2.2021. Det är alltså möjligt att delta med flera grupper. Postern kan göras på finska, svenska eller engelska.

Vinnarna i den nationella tävlingen tillkännages senast 26.2.2021 och det vinnande bidraget i respektive klass skickas till den internationella juryn som bedömer det.

Den internationella juryn väljer sommaren 2021 vinnarna i de olika klasserna. De bästa statistikposterna visas i juli på den 63:e världskongressen inom statistikbranschen som arrangeras av ISI (International Statistical Institute).

I den nationella tävlingen får vinnarna penning- och sakpriser. Priserna i den internationella tävlingen för deltagarna i klasserna för högstadier och gymnasier är: 1:a pris 450 euro, 2:a pris 350 euro, 3:e pris 200 euro/grupp. Vinnaren i universitetsklassen får 1 000 euro.

Den nationella tävlingen arrangeras i samarbete mellan Statistikcentralen, Riksförbundet för Lärare i Matematiska Ämnen MAOL r.f. och Statistiska Samfundet i Finland r.f. Den internationella tävlingen arrangeras av ISLP-projektet (International Statistical Literacy Project) som har som syfte att internationellt främja läsning av statistik.

Mera information om tävlingen

Anmäl dig till tävlingen via registreringsblanketten (på finska):

Registreringsblankett för högstadier, gymnasier/läroanstalter på andra stadiet

Registreringsblankett för universitet/yrkeshögskolor

Ta del av tävlingens broschyr , poster , anvisningar för att göra en poster , tävlingsregler och lärarnas anvisningar (PDF-dokument är på finska)

Bekanta dig med ISLP-projektets sidor, där du också hittar anvisningar på engelska.

Förfrågningar:
Finlands ISLP-landskoordinator Jaana Kesti 029 551 2267, utvecklingschef Reija Helenius 029 551 3677, förnamn.efternamn@stat.fi

 

Dela