Uutisia 28.8.2020

Talouden tilannekuva: korona on koetellut vaihtelevasti eri toimialoja

Suomen talouden kasvuvauhti hiipui jo vuoden 2019 lopulla neljän kasvuvuoden jälkeen. Tämän vuoden alussa koronapandemian tuoma talousshokki johti Suomen talouden taantumaan. Suomi on selvinnyt koronakriisistä toistaiseksi kuitenkin selvästi Euroopan muita maita vähemmällä. Suomen bruttokansantuote väheni vuoden 2020 toisella neljänneksellä vain 6,4 prosenttia verrattuna vuodentakaiseen, kun EU-maiden yhteenlaskettu bruttokansantuote supistui samalla ajanjaksolla 14,1 prosenttia.

Vaikka koko talouden kehitys onkin kohtuullisen hyvä, tiettyjen toimialojen yrityksiä kriisi koettelee rajusti. Toimialoista eniten koronan vaikutuksista kärsivät palvelualat, joissa yritysten työpäiväkorjattu tuotannon määrä supistui kesäkuussa 10,9 prosenttia vuodentakaisesta. Toimialoista huonoiten meni majoitus- ja ravitsemistoiminnalla, jonka työpäiväkorjattu tuotanto laski toisella neljänneksellä 55 prosenttia vuoden 2019 vastaavasta neljänneksestä.

Toiset toimialat taas hyötyvät tilanteesta. Korona-aika on kasvattanut selvästi peli- sekä ohjelmistoalojen yritysten liiketoimintaa, ja kaupan alallakin esimerkiksi kodintekniikkaan, puutarha-alalle ja rautakauppaan erikoistuneiden yritysten myynti kasvoi hyvin toisella neljänneksellä.

”Yritystoiminnan kehitys on polarisoitunut koronan myötä sekä palvelualojen välillä että toimialojen sisällä. Tapahtumajärjestäjien ja hotellien toiminta on saattanut olla kokonaan jäissä rajoitustoimien vuoksi. Ravintola-alalla ovat pärjänneet hyvin ne yritykset, joiden liiketoiminta pohjautuu vaikkapa sairaaloiden ja laitosten ruokapalvelutoimintaan”, kuvailee kehittämispäällikkö Reetta Moilanen.

Pelättyä yritysten konkurssiaaltoa ei ole toistaiseksi näkynyt. Tammi-heinäkuussa pantiin vireille 1549 konkurssia, mikä on 6 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli kaikkiaan 8 100 henkeä.

Jo useamman vuoden jatkunut hyvä työllisyyskehitys kääntyi vuoden 2020 alussa laskuun. Työllisiä oli heinäkuussa 50 000 vähemmän ja työttömiä 47 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan työttömien määrä kasvoi heinäkuussa 119 000 henkilöllä vuodentakaisesta. Koronakriisi näkyy erityisesti nuorten työllisyydessä. Tehtyjen työtuntien määrä väheni toisella neljänneksellä 6,4 prosenttia, mikä vastaa hyvin kansantalouden kokonaistuotannon muutosta.

Kuluttajien luottamus talouteen romahti keväällä, ja kuluttaminen väheni voimakkaasti koronapandemian alkuvaiheessa. Tilannetta normalisoi nopeasti liiketoiminnan rajoitusten osittainen poistuminen kesän alussa sekä kuluttajien luottamuksen palautuminen. Mökkikauppa vilkastui jo keväällä, ja autokaupan myyntimäärätkin parantuivat kesän mittaan. Myös kotimaanmatkailu oli kesällä suosiossa, mikä vaikutti positiivisesti usean toimialan yritysten liikevaihtoon.

Julkisen talouden kestävyyttä koronapandemia koettelee rankasti. Menot kasvavat ja samaan aikaan tulot vähenevät. Alijäämän rahoittaminen näkyy velan kasvuna. Muutokset näkyvät jo Verohallinnon ja Valtiokonttorin kuukausitiedoissa.

Talousnäkymät kaksijakoisia

Talousnäkymät ovat kaksijakoiset. ”Kuluttajien ja yritysten luottamuksessa on selvästi nähtävissä kohentumista kevään pohjalukemista. Toisaalta teollisuusyritysten saamien uusien tilausten ja myönnettyjen rakennuslupien määrät ovat laskussa. Kun lisäksi liiketoimintaa supistavia rajoituksia on edelleen voimassa ja ulkomaankauppakin näyttää hiipuvan, niin talouden loppuvuoden kehityksen näkymät eivät vaikuta kovin lupaavilta”, sanoo kehittämispäällikkö Kristian Taskinen.

Tietoja koronatilanteen vaikutuksesta talouteen on koottu Tilastokeskuksen juuri julkaisemaan Talouden tilannekuva -katsaukseen. Katsaus päivitetään seuraavan kerran syyskuun lopulla, kun julkisen talouden toisen vuosineljänneksen tilastot julkaistaan.  

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Reetta Moilanen p. 029 551 2709, kehittämispäällikkö Kristian Taskinen p. 029 551 2238, kehittämispäällikkö Kaija Ruotsalainen p. 029 551 3599