Uutisia 10.2.2022

Teollisuuden uudet tilaukset joulukuussa edelleen vahvassa kasvussa

Teollisuuden uusien tilausten arvo kasvoi joulukuussa 19,2 prosenttia vuotta aiemmasta. Yritykset saivat joulukuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla päätoimialoilla.

Eniten tilaukset kasvoivat joulukuussa paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla, jossa tilausten arvo oli 35,6 prosenttia edellisvuotta suurempi. Myös metalliteollisuudessa tilaukset kasvoivat joulukuussa edelleen reippaasti, 17,3 prosenttia edellisvuodesta. Kemianteollisuudessa kasvu oli hiukan vaisumpaa, 8,4 prosenttia.

Uudet tilaukset ovat kasvaneet yhtäjaksoisesti viime vuoden helmikuusta lähtien. Vuosi 2021 oli kokonaisuutena teollisuuden uusien tilauksille vahvaa kasvun aikaa: tilaukset kasvoivat 28,7 prosenttia edellisvuodesta.

”Toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä teollisuuden uudet tilaukset elpyivät vauhdilla. Toisella neljänneksellä tilaukset lisääntyivät 42,1 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 42,7 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin ajankohtiin verrattuna. Viimeisellä vuosineljänneksellä kasvu hidastui 23,8 prosenttiin”, sanoo Tilastokeskuksen aktuaari Petri Koivisto.

Metalliteollisuudessa uudet tilaukset kasvoivat toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä erittäin voimakkaasti eli 47,5, ja 54,5 prosenttia. Loppuvuonna kasvu oli 27,1 prosenttia edellisvuodesta.

Paperin ja paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla tilausten kasvu oli voimakkainta vuoden toisella neljänneksellä, jolloin kasvu ylsi 40,0 prosenttiin. Vuoden loppupuoliskolla kasvu oli tasaisempaa. Kolmannella vuosineljänneksellä tilaukset lisääntyivät 30,2 prosenttia ja neljännellä neljänneksellä 29,1 prosenttia.

”Kemianteollisuudessa kasvu on ollut maltillisempaa. Vuoden 2021 aikana tilaukset kasvoivat 11,2 prosenttia edellisvuodesta. Toimialoja vertailtaessa on hyvä huomioida, että vertailuvuoden 2020 aikana kemianteollisuudessa uusien tilausten arvo kasvoi, mutta metalli- ja paperiteollisuudessa laski”, Koivisto toteaa.

”Teollisuuden uusissa tilauksissa koronaa edeltävä taso ylitettiin kemianteollisuudessa jo vuoden 2020 loppupuolella. Metalli- ja paperiteollisuudessa taso ylitettiin viime vuoden alkupuoliskolla.”

Tilastolukuja tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Lisätietoa: Teollisuuden uudet tilaukset 2021, joulukuu

Aktuaari Petri Koivisto p. 029 551 3669