Nyheter 25.11.2022

Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2023 har nu publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2023. Kalendern innehåller meddelanden, översikter och databasoffentliggöranden. 

Totalt har ungefär 800 offentliggöranden planerats in för nästa år. Du kan söka dem på webbsidan Kommande publikationer genom att avgränsa efter till exempel ämne eller datum.

Det kan ske ändringar i publiceringstiderna under årets lopp. Vi uppdaterar eventuella ändringar i publiceringskalendern. Det är också möjligt att följa offentliggörandena genom att per e-post beställa ett nyhetssammandrag som publiceras på fredagar. I sammandraget finns information om kommande veckas offentliggöranden och andra aktuella statistiknyheter.

Mera information: viestinta@stat.fi