Uutisia 9.6.2020

Tiedon laatua kehittämällä parannetaan rekisteriaineistojen yhteiskäyttöisyyttä

Valtionhallinnon rekisterinpitäjät ovat käynnistäneet Tiedon laatu -osahankkeen, jossa parannetaan julkisten tietovarantojen käytettävyyttä. Tavoitteena on tuottaa malli valtionhallinnon yhteiseksi laatukehikoksi, jonka avulla aineistojen yhteiskäyttöisyyttä voidaan parantaa entisestään. Osahankkeesta vastaa Tilastokeskus.

Tiedon laatu -hanke on osa valtiovarainministeriön koordinoimaa Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hanketta, jossa luodaan julkiselle hallinnolle toimintamalli julkisten tietojen jakamiseen entistä systemaattisemmin joko avoimena tietona tai nykyistä laajempaan käyttöön ohjelmointirajapintojen kautta. Tavoitteena on parantaa hyödynnettävän ja avattavan tiedon laatua ja yhteentoimivuutta. Tätä varten tietovarannoille luodaan niiden hyödyntämistä helpottavat laatukriteerit yhteistyössä Tilastokeskuksen osahankkeen kanssa.

”Tiedon laatu -osahankkeessa muun muassa kartoitamme nykyisin käytössä olevia laatukehikoita ja arvioimme niiden toimivuutta esimerkiksi uusien rekistereiden kuten tulorekisterin, koulutustietoja sisältävän Koski-rekisterin ja huoneistotietojärjestelmä ASREKin kannalta. Laatukehikko parantaa tietojen nykyistä parempaa yhtenäisyyttä, laajempaa käytettävyyttä yhteiskunnan päätöksenteon tukena sekä valtionhallinnon tavoitetta tiedon sijainnista yhdessä paikassa – tieto kerätään vain kerran -periaatteella”, kuvailee hanketta Tilastokeskuksen tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko.

Tavoitteena on tuottaa yhteinen malli, jolla muut virastot voivat tuottaa tietoja julkiseen tietovarantoon. Osahankkeessa tuotettu laatukehikkomalli julkaistaan julkisen hallinnon suosituksena.

Vuosina 2020–2022 toteutettavaan osahankkeeseen osallistuu laaja joukko valtionhallinnon rekistereiden ylläpitäjiä ja rekisteritietojen käyttäjiä. Tilastokeskuksen lisäksi mukana on Digi- ja väestötietovirasto, Kela, Maanmittauslaitos, Opetushallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Tulli, Työterveyslaitos, Valtiokonttori, Verohallitus.

Lisätietoja: tilastojohtaja Mari Ylä-Jarkko p. 029 551 3310