Uutisia 20.1.2022

Tieliikenteessä kuolleiden määrä laski hieman vuonna 2021  moottoripyöräilijöiden kuolemia edelleen paljon

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 219 ja loukkaantui 3 839 ihmistä vuoden 2021 aikana. Kuolleita oli neljä vähemmän ja loukkaantuneita 572 vähemmän kuin edellisvuonna, kertovat torstaina julkistamamme ennakkotiedot.  

Vuoden 2021 aikana tieliikenteessä surmansa saaneista 124 oli liikkeellä henkilöautolla, 28 moottoripyörällä, 8 pakettiautolla, 4 mopolla ja 3 kuorma-autolla. Jalankulkijoita kuoli 24 ja polkupyöräilijöitä 22. Lisäksi kuoli 6 muuta tienkäyttäjää. Kuolleista moottoripyörällä liikkuneiden määrä on ollut aiempaa korkeampi viimeisten neljän vuoden ajan ja vuoden 2021 lukema oli korkein kymmeneen vuoteen. Vuosittain noin 75 prosenttia liikenteessä kuolleista on miehiä.

“Vuonna 2010 hallitus asetti tavoitteen liikennekuolemien puolittamisesta 2020 mennessä. Vaikka suunta onkin pidemmällä aikavälillä laskeva, tähän tavoitteeseen ei ole päästy. Liikennekuolemat ovat vähentyneet viidenneksellä”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Mervi Härkönen.

Onnettomuuksissa loukkaantuneiden määrä on puolittunut vuodesta 2011, ja myös nyt lasku oli selvää. Tulos riippuu kuitenkin käytetystä mittarista.  

Tilasto perustuu poliisin kirjaamiin tietoihin. Onnettomuusmäärien laskuun vaikuttavat liikennevalvonnan resurssien väheneminen ja tieliikennelain muutos, joiden takia poliisi ei välttämättä käy kaikilla kolaripaikoilla. Lieviä loukkaantumisia jää tällöin kirjaamatta.

“Poliisin tietoon tulleita onnettomuuksia kirjattiin 34 020 vuonna 2010, kun niitä viime vuonna kirjattiin 70 prosenttia vähemmän. Liikennevakuutuksesta korvattujen onnettomuuksien määrät eivät ole tilastoissa vähentyneet yhtä nopeasti. Pelastusopiston kirjaamat tieliikenteen onnettomuusmäärät ovat jopa kasvaneet”, Härkönen taustoittaa.

Vuoden 2021 tilastoja voi verrata siihen, että enimmillään tieliikenteessä kuoli 1 156 ihmistä vuonna 1972 ja loukkaantui 16 028 ihmistä vuonna 1970. Tuohon aikaan oli rekisterissä alle miljoona autoa, nyt yli neljä miljoonaa.  

“Varsinkin suojattomien tienkäyttäjien liikenneturvallisuudessa on tapahtunut dramaattinen muutos, vuonna 1972 tieliikenneonnettomuuksissa kuolleista pelkästään jalankulkijoita oli 357 ja mopoilijoita ja polkupyöräilijöitä yhteensä 274. Kulkutapajakauma oli toki myös erilainen ja esimerkiksi autoilu ei ollut yhtä yleistä kuin nykyään”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Matti Kokkonen.

Viime vuosina on erikseen tilastoitu myös vakavasti loukkaantuneet lopullisen vuositilaston yhteydessä. Uusin tieto koskee nyt vuotta 2020, jonka aikana poliisin tietoon tulleissa onnettomuuksissa loukkaantui vakavasti 408 ihmistä. Tämä oli 18 enemmän kuin edellisvuonna, mutta silti toiseksi alhaisin määrä vuoteen 2014 ulottuvassa tilastoinnissa.

Vuoden 2020 lopullisista tiedoista selviävät lisäksi onnettomuuksien uhrien ikäryhmät. Poikkeusluvalla ajokortin saaneiden 17-vuotiaiden onnettomuudet ovat olleet otsikoissa viime vuosina, tilastojen perusteella aiheesta: 17-vuotiaita kuoli liikenneonnettomuuksissa 10 vuonna 2020, kun vuosina 2015–2019 tässä ikäryhmässä kuoli 2–5 ihmistä. Luku tosin sisältää muutkin kuin henkilöauton kuljettajat.

Lisätietoa:
Tieliikenneonnettomuustilasto 2021, joulukuu, ennakko

Tieliikenneonnettomuustilasto 2020

Yliaktuaari Mervi Härkönen p. 029 5513 254
Yliaktuaari Matti Kokkonen p. 029 5513 770