Uutisia 16.3.2022

Työmarkkinatilastoihin muutoksia hyvinvointialueiden tulon myötä

Hyvinvointialueet tulevat työmarkkinatilastoinnin piiriin vuodesta 2023 alkaen. Uudistus tuo muutoksia tilastojen tiedonkeruisiin, tietojärjestelmiin ja tilastojulkaisuihin.

Muutokset näkyvät etenkin julkisen sektorin palkkatilastoissa, palkkarakennetilastossa ja ansiotasoindeksissä. Vaikutuksia on myös työvoimakustannusindeksiin sekä työssäkäynti- ja avoimet työpaikat -tilastoihin.

Tilastokeskuksen sektoriluokitus on uudistettu ja tietoja tullaan julkaisemaan myös hyvinvointialuehallinnon tasolla. Vuoden 2023 tilastoissa siirrytään lisäksi käyttämään virallista sektoriluokitusta työmarkkinapohjaisen luokittelun sijaan.

Tiedot hyvinvointialueiden toimipaikkarakenteesta kerätään heti vuoden 2023 alusta osana Tilastokeskuksen yritysrekisterin toimipaikkatiedustelua. Hyvinvointialueiden työvoimakustannustiedot kerätään neljännesvuositiedustelussa keväästä 2023 alkaen. Hyvinvointialueiden palkkatiedot kerätään puolestaan marraskuussa 2023 kuntasektorin keruuaikataulun ja tietopohjan mukaisesti.  

Tilastokeskuksella on käytössään tulorekisterin työsuhde-, palkka- ja toimipaikkatiedot. Kunnilta, kuntayhtymiltä ja hyvinvointialueilta täytyy kuitenkin kerätä tietoja, sillä tilastointia varten niitä tarvitaan tarkemmalla tasolla, kuin mitä rekisteristä saadaan.  

Vuoden 2022 tietoja ei kerätä hyvinvointialueilta, koska toiminnot ovat vasta rakentumassa. Kokeellisen tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston yhteydessä tullaan kuitenkin julkaisemaan tulorekisteriin pohjautuvia perustietoja hyvinvointialueista. Vuoden 2022 tietojen puuttuminen ei oleellisesti vaikuta työmarkkinatilastojen laatuun.

Tilastokeskuksen työmarkkinatilastoissa on tähän asti käytetty työmarkkinapohjaista sektorijaottelua. Esimerkiksi yliopistot ja valtion osakeyhtiöt on tähän mennessä luokiteltu yksityisen sektorin tilastoon. ”Viralliseen sektoriluokitukseen siirtymisen myötä yliopistot ja valtion osakeyhtiöt tulevat osaksi valtion palkkatilastoa”, kuvailee Tilastokeskuksen yliaktuaari Heli Udd.

Viralliseen sektoriluokitukseen siirtyminen samoin kuin kuntasektorin jakautuminen kuntiin ja kuntayhtymiin sekä hyvinvointialueisiin tulee vaikuttamaan oleellisesti etenkin ansiotasoindeksin ja palkkatilastojen rakenteeseen. ”Terveys- ja sosiaalipalvelujen tilastoinnin osalta haasteita tulee myös Helsingin kaupungin erikoisaseman myötä, sillä Helsingin sote-toimialat luetaan osaksi kuntien tilastoja”, sanoo Udd.

Tilastokeskuksessa jatketaan hyvinvointialuetietojen tilastoinnin suunnittelua ja vaikutusten arviointia esimerkiksi aikasarjatietoihin. ”Pyrimme huomioimaan tässä myös tiedonkäyttäjien ja sidosryhmien tarpeet”, Udd sanoo.

Tilastokeskuksen sote-hanke kokoaa yhteen tilastointia koskevat vaikutukset. Aiheesta löytyy lisätietoja hankkeen sivuilta.

Lisätietoja: Yliaktuaari Heli Udd (työmarkkinatilastojen muutokset -projekti), p. 029 551 3522, heli.udd@stat.fi