Uutisia 25.11.2015

Varallisuuserot kasvaneet Suomessa

Varallisuuserot kasvoivat Suomessa hyppäyksenomaisesti 1990-luvun loppupuolella samanaikaisesti tuloerojen kasvun kanssa, kirjoittaa erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto uusimmassa Tieto&trendit – talous ja hyvinvointikatsauksessa.

Tilastokeskuksen varallisuustutkimuksen mukaan kotitalouksien varakkaimman viiden prosentin osuus nettovarallisuudesta oli vuonna 2013 runsaat 30 prosenttia, kun se vuonna 1994 oli noin 25 prosenttia. Varakkaimman prosentin osuudet olivat noin 13 prosenttia vuonna 2013 ja noin 8 prosenttia vuonna 1994.

Osuudet nettovarallisuudesta 1987‒2013, varakkain 5 prosenttia, varakkain prosentti ja vähävaraisin 50 prosenttia kotitalouksista

Kansainvälisesti verrattuna Suomen varallisuus ei ole kovin keskittynyttä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kotitalouksien varakkain prosentti omistaa nettovarallisuudesta noin 35 prosenttia. Euroalueen maista varallisuus on keskittyneintä Itävallassa ja Saksassa. Suomessa ja Alankomaissa varallisuuserot ovat pienimmät.  

Varallisuuden jakautumisesta on vaikea saada tietoa, koska tietolähteet eivät ole täysin kattavia. Lisäksi varallisuusjakaumat ovat vinoja, joten otosaineistoilla niitä on vaikea kuvata. Olemassa olevia aineistoja yhdistämällä ja täydentämällä voidaan arvioida, että varallisuuserot ovat jonkin verran tilastoissa havaittua suurempia.  

Lue Veli-Matti Törmälehdon artikkeli Tieto&trendit ‒ talous- ja hyvinvointikatsauksen verkkosivulta

Varhaiskasvatukseen osallistuminen Suomessa kansainvälisesti verraten vähäistä

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi jää jälkeen alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatukseen osallistumisessa. Jäämme jälkeen myös EU:n asettamasta tavoitteesta, jonka mukaan 95 prosenttia lapsista tulisi osallistua varhaiskasvatukseen neljästä ikävuodesta oppivelvollisuuden alkamiseen asti. Suomalainen erityispiirre onkin, että lapsia hoidetaan kansainvälisesti verrattuna usein kotona varhaiskasvatuksen ulkopuolella, kirjoittaa kehittämispäällikkö Mika Tuononen.

OECD-maista Ranskassa, Israelissa, Uudessa-Seelannissa ja Alankomaissa lähes koko 4-vuotiaiden ikäluokka osallistuu varhaiskasvatukseen. Suomessa osallistumisaste on 75 prosenttia, kun se muissa Pohjoismaissa on yli 90 prosenttia.

Lue Mika Tuonosen artikkeli Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsauksen verkkosivuilta

Teemana pääomat

Tieto&trendit ‒ talous- ja hyvinvointikatsauksen 5/2015 teemana ovat pääomat. Teema-artikkelit käsittelevät muun muassa kansanvarallisuuden jakautumista talouden sektoreiden kesken, kotitalouksien asunnonomistusta ja velkaantumista sekä pankkien omaa pääomaa. Lisäksi käsitellään maailman väestörakenteita ja maaperän ravinteita talouden pääomana. Muissa artikkeleissa aiheina ovat muun muassa suomalaisyritysten investoinnit ja vienti ulkomaille sekä harmaa talous.

Lisätietoja artikkeleista ja kirjoittajista saa Tilastokeskuksen verkkosivuilta.

Tieto&trendit – talous- ja hyvinvointikatsauksen tilaukset verkkolomakkeella tai Edita Publishing Oy:n asiakaspalvelusta p. 020 45005.

Lisätietoja:
Päätoimittaja Hannele Orjala p. 029 551 3582
Erikoistutkija Veli-Matti Törmälehto p. 029 551 3680
Kehittämispäällikkö Mika Tuononen p. 029 551 3504