Uutisia 6.3.2019

Videopeliyritysten toimialaluokitusta tarkistetaan – yrityksiä siirtyy ohjelmoinnista kustantamiseen

Tilastokeskus on tarkistanut toimialatiedon lähes 300 yritykseltä, joiden liiketoiminta liittyy videopeleihin. Kyselyn tuloksena liki 30 yrityksen toimialatieto muutettiin. Muutoksen seurauksena yrityksiä, liikevaihtoa ja henkilötyövuosia siirtyy tilastoissa toimialojen välillä.

Toimialamuutokset tehtiin pääluokan ”Informaatio ja viestintä” sisällä. Erityisesti tarkentui yritysten määräytyminen aliluokkiin ”Tietokonepelien kustantaminen”, ”Muu ohjelmistojen kustantaminen”, ”Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus” ja ”Tietojenkäsittely, palvelintilan vuokraus ja niihin liittyvät palvelut”.

Valtaosa yrityksistä, joiden toimialatieto muuttui, siirtyi ohjelmistojen suunnittelun ja valmistuksen toimialalta kustantamiseen. Videopelien kustantamisella tarkoitetaan julkaisuoikeuksien hankkimista peleihin ja pelien saattamista eri muodoissaan yleisön saataville.

”Vaikka toimialatieto muutettiin vain noin 30 yritykseltä, näiden yritysten vaikutus vastaanottavan ja luovuttavan toimialan liikevaihtoon ja henkilötyövuosiin voi olla merkittävä”, toteaa yliaktuaari Mari Rantanen. ”Esimerkiksi Tietokonepelien kustantaminen -toimialalla liikevaihto kasvaa arviolta jopa 50-kertaiseksi ja henkilötyövuodet lisääntyvät kolmanneksella. Vastaavasti Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus -toimialan liikevaihdosta siirtyy kolmannes pois.”

”Tilastoissa nyt näkyvä yritysten, liikevaihdon ja henkilöstön siirtyminen toimialalta toiselle ei kuvaa liiketoiminnassa tapahtunutta aitoa muutosta”, korostaa Rantanen.

Toimialatietojen tarkentumiseen voi olla useita syitä. ”Jotkut videopeliyritykset ovat liiketoimintansa alussa saattaneet suunnitella ja valmistaa ohjelmistoja ja vasta myöhemmin ryhtyneet julkaisemaan pelejä, ja toimialatieto on jäänyt korjaamatta Tilastokeskuksen kyselyihin. Toimialaluokitusta on myös saatettu tulkita virheellisesti, ja ilmoittaa kustantamista sisältävä toiminta ohjelmointina,” Rantanen antaa esimerkkejä.

Tarkistuksen taustalla ovat kansainväliset tilastoluokitukset ja EU-asetukset. ”Kansainvälisen käytännön ja EU:n toimiala-asetuksen mukaan pelejä julkaisevat yritykset luokitellaan kustantamisen toimialalle. Tarkistuksen jälkeen suomalaiset videopeliyritykset ovat yhdenmukaisesti samalla toimialalla kuin eurooppalaiset ja kansainväliset vastaavaa toimintaa harjoittavat yritykset. Näin myös kansainvälinen vertailukelpoisuus paranee”, Rantanen kertoo.

Tarkistetut toimialatiedot näkyvät vuoden 2019 tilastojulkistuksissa

Toimialatarkennus näkyy kaikissa tilastoissa, jotka kuvaavat yritystoimintaa toimialapääluokan ”Informaatio ja viestintä” aliluokkien tasolla. Ajankohtien välistä muutosta kuvaavissa tilastoissa ja indekseissä toimialakorjaus tehdään takautuvasti aina vuoteen 2010 asti, jotta vertailukelpoisuus eri vuosien välillä säilyisi.

Tilastot julkaistaan tarkistetuilla toimialatiedoilla pääosin vuoden 2019 aikana: ensimmäisinä julkaistaan maaliskuussa palvelualojen liikevaihtokuvaaja ja palkkasummakuvaajat.

Tilastojen välille saattaa jäädä ristiriitoja, koska tilastot julkaistaan eri ajankohtina ja koska vain osa tilastoista huomioi toimialakorjaukset takautuvasti.

Tilastojen käyttäjät voivat saada lisätietoja toimialamuutoksen vaikutuksista tilastokohtaisesti:

Tilasto

Lisätietoja  

Ensimmäinen julkaisu tarkistetuilla toimialatiedoilla 

Tilastovuosi, johon asti tarkistetut toimialatiedot on viety takautuvasti

Palkkasummakuvaajat 

palvelut.suhdanne@stat.fi

3/2019 

2010 

Palvelualojen liikevaihtokuvaaja

palvelut.suhdanne@stat.fi

3/2019 

2010 

Kansantalouden tilinpito 

 kansantalous@stat.fi

9/2019 

2011 

Panos-tuotos 

 kansantalous@stat.fi

9/2019 

2015 

Työssäkäynti 

 tyossakaynti@stat.fi

9/2019 

2017 

Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto 

rakenne.tilastot@stat.fi

9/2019 

2018 

Yrityspalvelut

yrityspalvelut@stat.fi

10/2019

2018 

Palkkarakenne 

 palkkarakenne@stat.fi

2020 

2018 

Ansiotasoindeksi 

 palkat.indeksit@stat.fi

2021 

2020 

Lisätietoja: yliaktuaari Mari Rantanen p. 029 551 2451, etunimi.sukunimi@stat.fi