Nyheter 22.11.2017

Yle vinnare i tävlingen Statistiken i media: interaktiv artikel prövar våra föreställningar om ungdomen

Vinnare i Statistikcentralens tävling ”Statistiken i media” är Sanna Kähkönen, Eemeli Martti och Eetu Pietarinen med artikeln ”Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista – vai oliko?”. I den interaktiva artikeln som finns på Yles webbplats kan läsaren pröva sina egna föreställningar om ungdomen under olika decennier.

Enligt juryn lyckas det vinnande bidraget belysa även oväntade statistikuppgifter på ett enkelt men tydligt sätt.

”Det kom in rikligt med bidrag i tävlingen. Gemensamt för dem var att de undersöker aktuella och intressanta fenomen med hjälp av statistik. Särskilt förtjänstfullt var att man utnyttjade statistiska tidsserier i artikeln. Enskilda statistikuppgifter sätts in i en bredare kontext och på så sätt beskriver man den samhälleliga utvecklingen på ett åskådligt sätt”, säger juryns ordförande Asta Manninen.

”Digitaliseringen är en utmaning för journalisterna, men också en möjlighet. Det vinnande bidraget och många andra tävlingsbidrag ger exempel på nya sätt att förmedla information till allmänheten”, konstaterar jurymedlemmen Nina Erho från Journalistförbundet. ”I en interaktiv artikel lockas allmänheten att delta. När man själv får en insikt blir det i allmänhet lättare att komma ihåg saken.”

”En särskild styrka i visualiseringen är att man genom den avslöjar och visar på överraskande drag i materialet. Läsaren engageras i ämnet genom spelifiering. En välavvägd och åskådlig helhet”, beskriver informationsdesigner Juuso Koponen.

Statistikcentralen arrangerade två tävlingar det självständiga Finlands 100-årsjubileum till ära, den ena för media och den andra för studerande. Målet med tävlingarna var att sporra till mångsidig användning av statistik och till att också hitta nya innovativa sätt att presentera statistiska uppgifter. Priset i båda tävlingarna var 2 000 euro. 

Historiespelet tog hem segern i tävlingen för studerande

I tävlingen för studerande vid universitet och yrkeshögskolor sökte vi efter det bästa elektroniska bidrag som utnyttjar statistik. I tävlingen för åskådliggörande av statistik tog en grupp studerande vid Jyväskylä universitet hem segern med historiespelet ”Ennen oli kaikki...”. Det berättar om livsöden som rör finländare som föddes för hundra år sedan. 

Till den grupp studerande som utarbetat spelet hör Veera Hasala, Juho Karppinen, Pauliina Karjalainen, Elina Rantalainen och Roope Visuri.

Enligt juryn knyter spelet exempelpersonernas livsöden väl an till utvecklingen av Finlands historia.

”Spelet utnyttjar mångsidigt statistiska material, dokument, fotografier, historieforskning och minnen. Spelet påminner oss om människorna och samhället som är föremål för statistiken och som finns bakom statistiken”, säger Asta Manninen.  

”Att åskådliggöra historiska statistikuppgifter via individens erfarenheter är en fungerande lösning. Också i det här vinnande bidraget engagerar spelifieringen användaren och konkretiserar betydelsen av statistik”, konstaterar Juuso Koponen.

Kyllä ennen nuoriso oli kunnollista – vai oliko? (enbart på finska)
Har publicerats på Yles webbplats 3.6.2017.
Text: Sanna Kähkönen; planering och utarbetning: Eetu Pietarinen och Eemeli Martti

Ennen oli kaikki …-historiespelet
Arbetsgrupp: Veera Hasala, Juho Karppinen, Pauliina Karjalainen, Elina Rantalainen och Roope Visuri