XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Sysselsättningsstatistiken

Offentliggöranden

Återrapporten till uppgiftslämnarna

Statistiken har gratis informationstjänstsidor, där du kan bekanta dig med tabeller som t.ex. gäller yrkesuppgifter.

Tabeller i databaser

  • 015 -- Sysselsatta efter yrke (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, yrkeställning och år 2010-
  • 016 -- Sysselsatta efter yrke (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år 2010-
  • 017 -- Sysselsatta efter yrkesgrupp (AML 2010, nivåer 1-3), område, kön och år 2010-
  • 018 -- Sysselsatt arbetskraft efter yrkesgrupp (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år 2010-
  • 019 -- Befolkning efter socioekonomisk ställning, område, huvudsaklig verksamhet, kön och år 2010-
  • 020 -- Befolkning efter socioekonomisk ställning,huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år 2010-

Artiklar

Folkräkningsstatistik