XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Sysselsättningsstatistiken

Offentliggöranden

Återrapporten till uppgiftslämnarna

Statistiken har gratis informationstjänstsidor, där du kan bekanta dig med tabeller som t.ex. gäller yrkesuppgifter.

Tabeller i databaser

  • 060 - Sysselsatta efter yrke (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, yrkeställning och år 2010-
  • 061 - Sysselsatta efter yrke (YKL 2010, nivåerna 1-5), kön, ålder och år 2010-
  • 062 - Sysselsatta efter område, yrkesgrupp (YKL 2010, nivåer 1-3), kön och år 2010-
  • 071 - Befolkning efter område, socioekonomisk ställning,huvudsaklig verksamhet, kön och år 2010-
  • 081 - Befolkning efter socioekonomisk ställning,huvudsaklig verksamhet, kön, ålder och år 2010-
  • 082 - Sysselsatt arbetskraft efter yrke (YKL 2010, nivåerna 1-2), bakgrundsland, kön och år 2010-

Artiklar

Folkräkningsstatistik