XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Joka toinen vuosi toteutettavalla innovaatiotutkimuksella kerätään innovaatiotoimintatilastoa varten  tarvittavat tiedot yrityksiltä. Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä.

Lainsäädäntö

Innovaatiotoiminnan tilastointi perustuu Euroopan unionin asetuksiin, jotka edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta. Yritysten tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin.

  • Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1608/2003/EY
  • EU:n komission asetus N:o 995/2012
  • Tilastolaki (280/2004) (Finlex)

Luokitukset

  • Toimialaluokitus TOL 2008