XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yliopistojen tutkimus ja kehittäminen

Tiedonkeruun kuvaus

Yliopistojen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyselyssä kerätään tietoja tutkimus- ja kehittämistoiminnan menoista, rahoituslähteistä, t&k-investoinneista, t&k-toimintaan myönnetyistä apurahoista ja henkilöstöstä.

Tilaston laadinnassa noudatetaan OECD:n ja EU:n suosituksia.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilastointi perustuu EU:n tiede- ja teknologiatilastoja koskevaan Komission asetukseen N:o 995/2012).

Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain helmikuussa. Tiedonkeruun määräaika on huhtikuun lopussa.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedustelun piiriin kuuluvat kaikki yliopistot.

Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin (280/2004, 14§).

Peruste

Tilastolaki 280/2004

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tietoja käytetään tutkimus- ja kehittämistoiminnan panosten kehityksen seurantaan ja analysointiin julkishallinnossa, järjestöissä, tutkimuslaitoksissa ja elinkeinoelämässä sekä Suomessa että ulkomailla.

Tietoja käytetään seuraavissa tilastoissa:

Tutkimus- ja kehittämistoiminta (Tilastokeskus)
Statistics on research and development (Eurostat)
OECD Science, Technology and R&D Statistics

Tulokset julkistetaan internetissä http://tilastokeskus.fi/til/tkke/index.html. Tietoja voidaan käyttää myös tutkimustarkoituksiin.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Ei muutoksia.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva