XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ohjeet vastaamiseen

Sähköinen tiedonkeruu

Vastaaminen tapahtuu sähköisellä lomakkeella saatekirjeessä lähetetyillä tunnuksilla. Voitte käyttää tiedustelun omien tunnuksien sijaan Verohallinnon ylläpitämiä, viranomaisten sähköisiin palveluihin kirjautumiseen tarkoitettuja KATSO-tunnuksia. Lisätietoja KATSO-tunnuksista löydätte kirjautumissivulla olevasta linkistä KATSO-ohje.

Ohjeet

Saatekirjeet