XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Julkaisuajankohta

Kustannusindeksien julkaisuajankohdat vaihtelevat. Kuorma-auto- ja linja-autoliikenteen kustannusindeksit julkaistaan joka kuukausi tilastokuukautta seuraavan kuukauden 17. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Maarakennuskustannusindeksi, maarakennusalan konekustannusindeksi sekä metsäalan kone- ja autokustannusindeksi julkaistaan joka kuukausi tilastokuukautta seuraavan kuukauden 18. päivänä tai sitä seuraavana arkipäivänä. Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit julkaistaan maalis-, kesä-, syys- ja joulukuuta seuraavan kuukauden 20. päivänä. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja maatalouden tuottajahintaindeksi julkaistaan 45 päivää tilastoneljänneksen päättymisen jälkeen. Mikäli 15. päivä osuu viikonloppuun tai arkipyhään, julkaistaan indeksi seuraavana arkipäivänä.

Indeksien julkaisuaikataulut löytyvät niiden kotisivuilta.

Tulosten julkaisu

Kustannusindeksien tietoja julkaistaan kunkin tilaston kotisivulla. Sieltä löytyvät muun muassa julkistukset, tietokanta- ja liitetaulukot sekä tilaston kuvaus. Suurin osa kustannusindekseistä tuotetaan asiakasrahoitteisena ja siksi niiden julkistusten sisältöä on rajattu. Maarakennuskustannusindeksi, maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi ja maatalouden tuottajahintaindeksi tuotetaan verovaroin ja niistä julkistetaan tietoja laajemmin kuin asiakasrahoitteisista indekseistä. Ohessa linkki kunkin indeksin kotisivulle, josta löytyy julkistettava sisältö.

Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
Linja-autoliikenteen kustannusindeksi
Maarakennuskustannusindeksi
Maarakennusalan konekustannusindeksi
Metsäalan kone- ja autokustannusindeksi
Taksi- ja sairaankuljetusliikenteen kustannusindeksit
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Maatalouden tuottajahintaindeksi

Kustannusindeksien käyttö

Indeksejä käytetään taustatietona yrittäjien ja palvelujen ostajien välisissä pitkäaikaisia sopimuksia käsittelevissä neuvotteluissa. Ne antavat myös vertailutietoa kustannus- ja kannattavuuskehityksen seuraamiseen. Lisäksi indeksien tiedot voivat olla apuna esimerkiksi talous- ja kustannusarvioita laadittaessa. Maatalouden tuottajahintaindeksin yksi keskeisimmistä käyttötarkoituksista on toimia kansantalouden tilinpidon laskelmissa deflaattorina, jolla tuotannon tai myynnin arvo muunnetaan tuotannon tai myynnin volyymiksi.