Yhteystiedot

Tietosisältö
Wanhatalo Pentti
Piistari Anne
Ilomäki Immi

Keskus: 029 551 1000
Palvelusähköpostiosoite
kui.tilastokeskus@tilastokeskus.fi