XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifterna i statistiken används för uppföljning av kommunernas och samkommunernas ekonomi, sammanställning av nationalräkenskaperna och finansräkenskaperna samt utredningar som görs för bl.a. Europeiska unionen.

Materialet från datainsamlingen används bl.a. i följande statistik:

I StatFin-databastjänsten finns uppgifter om kommunernas bokslut, driftsekonomi och verksamhet fr.o.m. år 2006. Uppgifterna finns tillgängliga med följande områdesvariabler: hela landet, Fasta Finland, landskapen och samkommunerna totalt. Kommun- och samkommunvisa uppgifter finns tillgängliga i den avgiftsfria tjänsten Uppgifter som kommunerna och samkommunerna rapporterat (på finska).