XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lukiokoulutuksen opiskelijat

Tiedonkeruun kuvaus

(Suora tiedonkeruu on lopetettu. Ahvenanmaan tietoja lukuunottamatta tiedot saadaan jatkossa (2019) Koski-palvelun kautta.) Tiedonkeruun kohteena ovat tutkintoon johtavassa lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat ajankohdalta 20.9. Tutkintoon johtavaksi lukiokoulutukseksi katsotaan:
- lukion koko oppimäärään johtava koulutus
(ylioppilastutkintoon tähtäävä koulutus)
- kansainväliseen ylioppilastutkintoon johtava koulutus
(International Baccalaureate- eli IB-tutkintoon johtava koulutus)
- Reifeprüfung-tutkintoon johtava koulutus
(vain Helsingin Saksalainen koulu)
- Gymnasieexamen-tutkintoon johtava koulutus
(vain Ålands lyceum)
- European Baccalaureate -tutkintoon eli EB-tutkintoon
johtava koulutus (vain Helsingin eurooppalainen koulu)

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään koulutuksen järjestäjien kautta. Tiedonkeruun tiedonantajia ovat kaikki oppilaitokset, joissa on 20.9. kirjoilla tutkintoon johtavan lukiokoulutuksen opiskelijoita. Tiedonantovelvollisuus perustuu tilastolakiin 280/2004 (muut. 361/2013).

Tiedonkeruu tapahtuu internetin kautta tiedonsiirtona. Sovellus on auki 10.9.-10.10. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Peruste

Tilastolaki 280/2004 (muut. 361/2013)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun avulla tuotetaan Lukiokoulutus-tilasto. Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esimerkiksi koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa:

Muutos

Suora tiedonkeruu on lopetettu. Ahvenanmaan tietoja lukuunottamatta tiedot saadaan jatkossa (2019) Koski-palvelun kautta.

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva