XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja/tai näyttötutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta

Tiedonkeruun kuvaus

Tiedonkeruu on lakkautettu vuonna 2013. Tiedonkeruun kohteena ovat näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen (perustutkinnot ja ammatti- ja erikoisammattitutkinnot) opiskelijat ja/tai näyttötutkinnon suorittaneet.

Keneltä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään kaikilta oppilaitoksilta ja koulutusalan yrityksiltä, joissa opiskelija on osallistunut näyttötutkintoon valmistavaan koulutukseen ja/tai suorittanut näyttötutkinnon. Tiedonantovelvollisuus perustuu Tilastolakiin (280/2004).

Tiedonkeruu tapahtuu internetin kautta tiedostosiirtona. Sovellus on auki 10.1.-10.2. Sovellusta voivat käyttää ainoastaan Tilastokeskuksesta käyttäjätunnuksen saaneet tiedonantajat.

Peruste

Tilastolaki (280/2004)

Tietojen käsittely

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään annetut tiedot luottamuksellisina.

Mihin tietoja käytetään?

Tiedonkeruun avulla tuotetaan näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja näyttötutkinnon suorittaneet -aineisto, joka on osa laajempaa ammatillisen koulutuksen tilastoa. Tietoja käyttävät opetushallinnon edustajat koulutuksen suunnittelussa ja arvioinnissa, koulutuksen järjestäjät, alan järjestöt, tutkijat ja opiskelijat.

Henkilöpohjaiset tiedonkeruut mahdollistavat aineistojen yhdistämisen myös muihin Tilastokeskuksen aineistoihin selvitettäessä esimerkiksi koulutukseen hakeutumista ja pääsyä, opiskelijavirtoja, päällekkäistä koulutusta, opiskelijoiden työssäkäyntiä ja työelämään sijoittumista.

Muutos

Tiedonkeruu on lakkautettu 1.1.2014 alkaen. Uusi tiedonkeruu on nimeltään Oppilaitosmuotoisen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta. Tiedonkeruu toteutetaan tammikuussa 2014

Kuinka usein tietoja kerätään?

Vuosittain toistuva