XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat ja/tai näyttötutkinnon suorittaneet kalenterivuodelta