XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

ANVISNINGAR FÖR LÄROANSTALTEN FÖR INSAMLINGEN AV BAKGRUNDS- OCH KONTAKTINFORMATION

I april skickas en e-post och ett brev till läroanstalten där man berättar om att datainsamlingen börjar. I samband med dem skickas adressen till webblanketten samt lösenord som behövs för inloggningen.

Insamlingen av kontaktinformation ska besvaras senast 31.5.2019.

Datainsamlingen gäller alla lärare inom den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen, lärare inom yrkesutbildning och den grundläggande konstundervisningen samt heltidsanställda lärare i fritt bildningsarbete enligt situationen 1.9.2019. Som heltidsanställda lärare i fritt bildningsarbete räknas alla lärare som undervisar minst 16 h per vecka.

Lärare som är tjänstlediga, kortvariga vikarier samt resurslärare som inte undervisar egen klass omfattas inte av datainsamlingen.

Inloggning till förfrågan om kontakt- och bakgrundsinformation

  1. Skriv adressen till enkäten om kontaktinformation (www.stat.fi/opop/bakgrundsinformationsenkat) noggrant på webbläsarens adressrad. Då öppnas Statistikcentralens webbsida.
  2. Skriv in användar-ID och lösenord i fälten. De finns i e-postmeddelandet och uppe till höger på framsidan av brevet. Tryck på inloggningsknappen.

 

Sidan Grunduppgifter

1. Uppgifter om läroanstalten

Kontrollera uppgifterna om läroanstalten och korrigera vid behov.

2. Antal lärare vid läroanstalten

Anteckna det totala antalet lärare vid läroanstalten enligt situationen 1.9.2019 och realiserade årsverken år 2018, om uppgifterna finns att tillgå.

3. Rektorns och kontaktpersonens uppgifter

Skriv in namnet på läroanstaltens rektor, dennes telefonnummer och e-postadress i respektive fält.

Om någon annan än läroanstaltens rektor är kontaktperson under insamlingen av uppgifter om lärare (t.ex. skolsekreteraren), skriv här personens namn, telefonnummer och e-postadress i respektive fält.

4. När du har fyllt i ovan nämnda grunduppgifter, tryck på Spara och gå därefter vidare till att ange lärarnas kontakt- och bakgrundsinformation

 

Sidan Läraruppgifter

Om läroanstalten svarade på föregående insamling av uppgifter om lärare (2016), hittar du i tabellen på sidan förifyllda uppgifter om de dåvarande lärarna. Kontrollera de förifyllda uppgifterna och ta bort/lägg till lärare och bakgrundsuppgifter med hjälp av knapparna på sidan.

Kom ihåg att ange alla lärare med undervisning vid läroanstalten den 1.9.2019 (gäller inte läroanstalter inom fritt bildningsarbete, se anvisning nedan). Det gör inget fast samma lärare undervisar i andra läroanstalter. Räkna också med lärare som är på korta ledigheter eller sjukledigheter. Istället för lärare som är borta länge kan du ange den lärare som är vikarie 1.9, om han/hon kan nås på den e-postadress som du angett i följande punkt.

Läroanstalter inom fritt bildningsarbete anger i tabellen bara heltidsanställda lärare med undervisning vid läroanstalten1.9.2019. Läraren anses vara heltidsanställd, om han eller hon undervisar minst 16 timmar per vecka.

Kom ihåg att anteckna också uppgifterna för läroanstaltens rektor.

 

Slutligen kan du klicka på Spara och logga ut från blanketten.