XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Svarsanvisning

Anvisningar för läraren för insamlingen av uppgifter on lärare

I september får du ett meddelande till din e-post som du använder i arbetet med en länk till webblanketten för insamlingen av uppgifter om lärare. E-postadresserna har vi fått av läroanstalten tidigare på våren eller sommaren.
 
Meddelandena skickas stegvis. Därför får inte alla lärare meddelandet samtidigt.
 
När du får meddelandet om datainsamlingen var vänlig och svara gärna genast.
Det går snabbt att svara. Svara dock inom en vecka.
 
1. Klicka på länken i meddelandet. Efter det öppnas webblanketten i webbläsaren.
2. Besvara frågorna på blanketten så noggrant som möjligt gällande din egen situation. Om du stöter på problem som inte beskrivs i anvisningarna, kontakta skolans rektor/sekreterare. Skolans kontaktperson utreder problemen på en och samma gång. På detta sätt undviker vi att vi får flera likadana frågor från samma skola.
3. När du har besvarat alla frågorna har du möjlighet att ge dina synpunkter på enkäten för att vi ska kunna utveckla blanketten i framtiden.
4. Kom till sist ihåg att sända uppgifterna genom att klicka på knappen Sänd. Uppgifterna har sparats i systemet.

Anvisningar för läroanstalten för insamlingen av uppgifter on lärare

När läroanstaltens lärare i september får ett e-postmeddelande där vi ber dem delta i datainsamlingen skickas också ett meddelande om detta till läroanstaltens rektor och kontaktperson.
 
Läroanstaltens roll i den egentliga datainsamlingen är att sporra och påminna lärarna om vikten av att svara. Nyttan med att svara finns uppräknad på sidan Vanliga frågor.
 
För att insamlingen ska lyckas är det viktigt att läroanstaltens rektor rekommenderar att lärarna besvarar enkäten, till exempel genom att sända e-post om insamlingen till lärarna eller genom att påminna om vikten av att svara i samband med ett lärarmöte.
 
Om läraren inte har fått något meddelande om att besvara enkäten lönar det sig att be att han eller hon kontrollerar sin skräppostlåda. I några enstaka fall kan meddelandet eventuellt ha hamnat dit.
 
Om läraren under besvarandet av enkäten stöter på problem som inte beskrivs i anvisningarna ber vi att alla frågor skickas in av läroanstaltens kontaktperson. På så sätt undviker vi att få flera meddelanden/telefonsamtal från läroanstalten om samma sak.

Följebrev

Följebrev till lärare (pdf)