XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Resultat

Uppgifterna används bl.a. vid den landsomfattande planeringen och beräkningen av lärarutbildningsbehovet samt för tillgodoseende av de internationella informationsbehoven.

Med hjälp av resultaten har man bl.a. kunnat förutse lärarbehoven under en längre period, förbättra lärarnas vidareutbildningsmöjligheter samt kunnat uppvisa behoven av att minska gruppstorlekarna.

Med hjälp av de insamlade uppgifterna sammanställer Utbildningsstyrelsen publikationen Lärarna och rektorerna i Finland som beskriver situationen under hösten. En rapport baserad på läraruppgifterna för år 2016 publicerades i 2017.