XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Teollisuuden toimipaikkapohjaisia tietoja käytetään teollisuuden alue- ja toimialatilastojen sekä muiden rakenne- ja taloustilastojen laadintaan. Kerättäviä tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon, aluetilinpidon ja rahoitustilinpidon laskennassa sekä Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tutkimusaineistona.

Tiedonkeruun aineistoa käytetään seuraavissa tilastoissa