XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Lainsäädäntö

Euroopan unionin asetukset edellyttävät teollisuuden toimipaikkatietojen keruuta (yritystoiminnan rakennetilastoasetus Nro 295/2008 ja asetus kansantaloudentilinpidon ja aluetilinpidon laadinnasta, EKT Nro 2223/96).

Yritysten vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Euroopan talousyhteisöjen neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96 (html, EUR-  Lex)

Tilastolaki (280/2004) (pdf, Finlex)

Luokitukset

Toimialaluokitus 2008

Alueluokitukset