XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Teollisuuden toimipaikkakyselyssä kerätään vuosittain yritysten teollisilta toimipaikoilta tietoa tuotoista ja kuluista, vaihto-omaisuudesta sekä investoinneista teollisuuden alue- ja toimialatilastojen sekä muiden rakenne- ja taloustilastojen laadintaan. Kerättäviä tietoja käytetään myös kansantalouden tilinpidon, aluetilinpidon ja rahoitustilinpidon laskennassa sekä Tilastokeskuksen tutkimuslaboratoriossa tutkimusaineistona. Teollisuuteen luetaan kaivos- ja kaivannaistoiminta, tehdasteollisuus, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto sekä vesi- ja jätehuolto.

Valtaosa tilaston tietosisällöstä saadaan elinkeinoverotusaineistosta. Aineistoa täydennetään Tilastokeskuksen omalla tiedonkeruulla.

Tiedot voi toimittaa joko sähköisesti tai paperilomakkeella. Tiedonkeruu aloitetaan vuosittain maaliskuussa.

Lainsäädäntö

Euroopan unionin asetukset edellyttävät teollisuuden toimipaikkatietojen keruuta (yritystoiminnan rakennetilastoasetus Nro 295/2008 ja asetus kansantaloudentilinpidon ja aluetilinpidon laadinnasta, EKT Nro 2223/96).

Yritysten vastaamisvelvollisuus perustuu tilastolakiin.

Luokitukset

Toimialaluokitus 2008

Alueluokitukset