XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allmänt om datainsamlingen

 

Lagstiftning

Europeiska unionens förordningar kräver att uppgifterna om industrins arbetsställen insamlas (förordning om statistik över företagsstrukturer nr 295/2008 och förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet, ENS nr 2223/96).

Företagens skyldighet att lämna uppgifter grundar sig på statistiklagen.

Europeiska ekonomiska gemenskapens förordning (EG) nr 2223/96 (html, EUR-Lex)

Statistiklagen (280/2004) (pdf, Finlex)

Klassificeringar

Näringsgrensindelningen 2008

Regionala indelningar