XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tulokset

Vapaa-aikatutkimuksen tulokset julkaistaan 2018 tilaston internetsivuilla. Tulosten pohjalta kirjoitetaan myös artikkeleita Tilastokeskuksen lehdissä.