Lisäpalvelut yrityksille

 

Yli 10 000 antoi palautetta yrityskeruista - kiitos aktiivisuudesta!

Tilastokeskus keräsi vuoden 2018 aikana palautetta yritys­keruista. Yhteensä yli 10 000 vastaajaa antoi palautetta 35 eri tiedon­keruusta. Kiitämme tiedon­antajia aktiivisuudesta! Vastausten perusteella kehitetään mm. lomakkeita, ohjeita ja viestintää. Lue palautekyselyn tuloksista ja hyödyntämisestä Tieto & trendit -sivustolta.

Tiedonkeruupalvelu yrityksille

Tilastokeskus tarjoaa yrityksille palvelua, josta selviää, missä Tilastokeskuksen tiedonkeruissa yritys on tai on ollut mukana. Tiedottamalla yrityksille tulevista tiedonkeruista, niiden ajankohdista ja niissä tapahtuvista muutoksista helpotetaan tiedonkeruisiin valmistautumista ja vastaamista. Palvelun avulla parannetaan myös vastausten laatua.

Palvelussa on tiedonkeruita vuodesta 2006 alkaen ja uudet tiedonkeruut lisätään palveluun sitä mukaa kun tiedonkeruun otos poimitaan.

Palvelun käyttö edellyttää, että yritys tilaa sitä varten omat käyttäjätunnukset. Tunnuksia tilattaessa on ilmoitettava yrityksen y-tunnus, nimi, yhteystiedot sekä yrityksen yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot.

Tunnukset saa tilaamalla sähköpostitse osoitteesta yritystiedonkeruut@tilastokeskus.fi

Lisätietoja tiedonkeruupalvelusta yrityksille saat myös seuraavilta henkilöiltä:

Satu Viik  029 551 2942
Hele Eloranta 029 551 2748
Satu Paajanen 029 551 2745

Kirjaudu palveluun

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelu

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun avulla yritys pääsee taulukkoon, jossa on viimeisin tieto kaikkien toiminnassa olevien ja 31.12.2008 jälkeen lopettaneiden yritysten ja yhteisöjen perusluokituksista. Tietoa päivitetään kuukausittain. Tiedoston voi kopioida ja tallentaa osaksi omia tietojärjestelmiä.

Taulukon avaamiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Näitä voi pyytää osoitteesta rahoitus@tilastokeskus.fi

Yritystiedonkeruiden luokituspalvelun esittely

Automatisoitu tiedonkeruu

Joissakin yrityksille suunnatuissa tiedonkeruissa on käytössä automatisoitu tiedonkeruu, jolloin yritykset voivat lähettää tiedot suoraan yrityksen omasta tietojärjestelmästä erillisen raportointiohjelman avulla. Lisätietoa automatisoidusta tiedonkeruusta on tiedonkeruiden kotisivuilla. Tarvittavista ohjelmista kerrotaan tiedonkeruun saatekirjeessä.

XBRL Tilastokeskuksessa

Tiedonantajapalaute

Yritykset voivat saada palautetta toimittamistaan tiedoista. Tilastokeskus lähettää palautteena tilastoraportin, jonka avulla yritys voi vertailla tuloksiaan suhteessa oman toimialansa tai alueensa yrityksiin. Tietoja on mahdollista saada kunnittain, maakunnittain ja koko maan tasolla. Tarkempia tietoja palautteesta löytyy tiedonkeruiden kotisivuilta.

Katso-tunnistautuminen

Osassa tiedonkeruista on käytössä Katso-tunnistautuminen.

Tarkempia ohjeita Katso-palvelusta

Eräpäiväkalenteri

Eräpäiväkalenteri-palvelun avulla yritys voi tarkastaa yrityksensä tiedonkeruiden eräpäivät. Tiedonkeruisiin vastaaminen on helpompaa, jos tutustuu etukäteen tiedonkeruun aineistoon.

Seuraavat eräpäivät