XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Yleistä tietoa tiedonkeruusta

Tiedustelulla ylläpidetään  monitoimipaikkaisten yritysten tai yhteisöjen toimipaikkarakennetta, ja tietoja toimialasta ja sijaintiosoitteesta.

Tiedustelun kohdejoukko

Tiedustelu lähetetään osalle monitoimipaikkaisia yrityksiä ja yhteisöjä. Vuosittain monitoimipaikkaisten yritysten tai yhteisöjen tiedusteluun kuuluu noin 2 000 yritystä.

Tiedustelun ajankohta

Tiedusteluun vastataan marraskuussa verkkolomakkeella.

Luottamuksellisuus

Tilastolaki velvoittaa Tilastokeskuksen käsittelemään tiedot luottamuksellisina. Tilastolain 18 §:n mukaan julkisia tietoja ovat yhteisöjen, säätiöiden sekä elinkeinon- ja ammatinharjoittajien yritys- ja yhteisötunnus, oikeudellinen muoto, nimi, toimiala, kielitunnus, kotikunta, osoite ja muut yhteystiedot, omistajatyyppi, toiminnan sijainti ja toimipaikat, liikevaihdon suuruusluokka ja yritystoiminnan tyyppiluokittelu, henkilökunnan kokonaismäärä ja henkilökunnan määrä kunnittain, ulkomaankaupan harjoittaminen, alv-velvollisuus, alkutuottajuus, työnantajana toimiminen ja ennakkoperintärekisteriin merkityt, konsernisuhteet. Toimipaikoista julkisia tietoja ovat toimipaikkatunnus, toiminta-aika, nimi, toimiala, sijainti, julkinen osoite ja muut julkiset yhteystiedot ja henkilökunnan suuruusluokka.

Henkilöitä koskevat tiedot ovat luottamuksellisia, ja niitä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin.