Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto

Paavo - Postinumeroalueittainen avoin tieto sisältää seuraavat paikkatietoaineistot:

  • Tilastoaineisto yhdistettynä postinumeroalueittaiseen kartta-aineistoon
  • Postinumeroalueittainen kartta-aineisto
  • Merialueille ulottuva postinumeroalueittainen kartta-aineisto

Tilastoaineisto soveltuu erilaisten alueellisten analyysien tekemiseen. Se sisältää tietoja asukasrakenteesta, koulutusasteesta, asukkaiden ja talouksien tuloista, talouksien koosta ja elämänvaiheesta, rakennuksista ja asunnoista, työpaikoista sekä asukkaiden pääasiallisesta toiminnasta.

Kartta-aineistosta on kaksi eri versiota: karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattu versio sekä merialueille ulottuva, lähinnä tilastotuotantoa varten tuotettu, versio. Kartta-aineistot sisältävät postinumeroalueiden pinta-alat sekä postinumeroalueille määritellyt kuntatunnukset.

Aineiston muuttujien kuvaukset

Aineisto on tietosuojattu. Suojattu tieto on merkitty -1:llä. Uudet tiedot päivitetään vuosittain tammikuussa.

Lisää tietoa tilastoaineistosta Paavon kotisivulla.

Karttanäkymä
Paikkatietoikkunasta irrotettu karttanäkymä, jossa on Paavo-tilastoaineisto ja -postinumeroalueet 2020. Kartta on teemoitettu vuoden 2017 talouksien käytettävissä olevien rahatulojen mediaanin mukaan:

 

 <
Kartan käyttöohje
Karttatasot saat näkyviin klikkaamalla yläpalkin tasovalikko-painiketta.
Siirrä kartta haluamaasi kohtaan raahaamalla karttaa.
Lähennä ja loitonna halutulle mittakaavatasolle joko askel kerrallaan painamalla (+) ja (-) -painikkeita tai hiiren keskinappia pyörittämällä.
Kohteiden lisätietoja saat klikkaamalla kohdetta kartalla.
Päivitä kartta aiempaan näkymään klikkaamalla hiiren oikeaa painiketta ja päivitä- toimintoa.

Paikkatieto-ohjelmistojen käyttöön tarkoitetut osoitteet

WMS-palvelut

Linkki kaikkiin postinumeroalueittaisiin tietoihin:
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wms

WFS-palvelut

Linkki kaikkiin postinumeroalueittaisiin tietoihin:
http://geo.stat.fi/geoserver/postialue/wfs