Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Ehdokasasettelu

Vaaleihin asetettiin yhteensä 2083 ehdokasta, joista miehiä 1268 ja naisia 815. Kaksi kolmasosaa nykyisistä kansanedustajista oli edelleen ehdolla tulevaan eduskuntaan. Vuoden 1991 vaaleihin verrattuna miesehdokkaiden määrä lisääntyi 145:llä ja naisten 27:llä. Vaaleihin osallistui 18 puoluetta. Ehdokkaista reilu puolet (54 %) oli viiden suurimman puolueen asettamia ehdokkaita.

Valtaosa, 61 prosenttia, ehdokkaista oli miehiä. Naisten osuus ehdokkaista laski näissä vaaleissa ensi kertaa lähes 30 vuotta jatkuneen myönteisen kehityksen jälkeen. Erityisesti neljän suurimman puolueen (SDP, KESK, KOK, VAS) ehdokasasettelussa oli jo pitkään jatkunut yhdenmukainen naisten osuuksien lisääntyminen. Näissä vaaleissa ko. puolueissa vain SDP:n naisehdokkaiden osuus edelleen nousi. Myös Vihreässä liitossa, joka puolueena on osallistunut vasta kaksiin edellisiin eduskuntavaaleihin, on naisten osuus ehdokkaista ollut suuri ja nyt sen ehdokasasettelussa naisia oli jo puolet ehdokkaista.

Naisten osuus ehdokkaista suurimmissa puolueissa eduskuntavaaleissa 1972-1995, %

Vuosi SDP KOK KESK VAS SMP RKP LKP SKL VIHR
Year Left The Green
1972 18,6 25,1 18,7 21,0 14,7 21,6 29,4 19,2
1975 25,0 27,9 25,8 25,8 19,2 15,8 38,1 17,0
1979 30,7 27,9 23,2 25,9 17,3 21,1 39,8 23,5
1983 32,6 29,5 31,2 33,0 17,0 33,8 - 35,0
1987 40,2 34,5 36,7 37,1 27,9 36,1 55,1 40,0 40,0
1991 42,2 43,5 38,1 42,6 28,6 39,4 38,9 37,2 47,6
1995 45,9 42,7 36,5 36,5 26,6 41,5 51,7 39,6 51,1 
Tulostettava versio