Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Päivitetty 11.3.1999

Puolueiden äänimäärät vuoden 1995 eduskuntavaaleissa, %


Partiernas röstetal i riksdagsvalet 1995, %
Number of votes cast for the parties in Parliamentary elections 1995, %


Vaalipiiri
Valkrets
Constituency

Yhteensä
Totalt
Total

SDP

KESK
CENT

KOK
SAML

VAS
VÄNST
LEFT

RKP
SFP

VIHR
GRÖNA
GREENS

SKL
FKF

NUORS
UNGF

SMP

MUUT
Övriga
Others

Koko maa
Hela landet
Whole country

100,0

28,3

19,8

17,9

11,2

5,1

6,5

3,0

2,8

1,3

4,1

Helsingin kaupungin
Helsingfors stads
Helsinki

100,0

26,8

3,7

23,9

8,9

10,0

14,2

1,9

6,0

0,5

4,1

Uudenmaan läänin
Nylands läns
Uusimaa

100,0

31,4

7,7

19,5

9,3

12,3

8,1

1,8

5,2

0,4

4,3

Turun läänin etel.
Åbo läns södra
Turku South

100,0

27,6

15,0

23,3

13,3

4,5

5,8

1,9

4,3

1,1

3,2

Turun läänin pohj.
Åbo läns norra
Turku North

100,0

33,2

20,9

18,9

14,6

 

3,1

3,4

0,8

2,2

2,9

Hämeen läänin etel.
Tavastehus södra
Häme South

100,0

34,2

14,4

26,6

9,4

 

5,9

4,3

1,9

0,6

2,7

Hämeen läänin pohj.
Tavastehus norra
Häme North

100,0

30,5

13,2

20,4

14,1

 

6,8

2,6

2,5

1,4

8,5

Kymen läänin
Kymmene läns
Kymi

100,0

38,9

18,9

21,6

6,6

 

6,7

3,2

1,3

0,4

2,4

Mikkelin läänin
S:t Michels läns
Mikkeli

100,0

34,6

27,0

16,8

3,9

 

5,3

4,6

1,2

4,4

2,2

Pohj.-Karjalan läänin
Norra Karelens läns
North Karelia

100,0

39,4

27,0

12,5

5,4

 

4,4

6,6

0,8

2,0

1,9

Kuopion läänin
Kuopio läns
Kuopio

100,0

24,7

32,1

12,5

16,0

 

5,6

3,3

1,9

2,2

1,7

Keski-Suomen läänin-
Mellersta Finlands läns-
Central Finland

100,0

31,3

25,6

13,2

12,8

 

6,0

7,0

1,6

0,7

1,8

Vaasan läänin
Vasa läns
Vaasa

100,0

17,9

33,0

11,4

5,9

19,9

2,6

3,8

1,0

3,0

1,5

Oulun läänin
Uleåborgs läns
Oulu

100,0

16,5

38,8

9,7

16,4

 

5,7

1,6

2,2

1,2

7,9

Lapin läänin
Lapplands läns
Lapland

100,0

18,9

39,1

9,0

25,6

 

2,4

1,4

1,1

0,9

1,6

Ahvenanmaan maak.-
Landskapet Ålands-
Åland

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,0


Tilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio