Statistikcentralen
S�ningKommentarerInneh�l
 

10.3.1999

Valkretsarna i riksdagsvalen 1999 och 1995

 1. Helsingin vaalipiiri (1995: Helsingin kaupungin vaalipiiri)
  Helsingfors valkrets
  Helsinki constituency
 2. Uudenmaan vaalipiiri (1995: Uudenmaan läänin vaalipiiri)
  Nylands valkrets
  Uusimaa constituency
 3. Varsinais-Suomen vaalipiiri (1995: Turun läänin etel. vaalipiiri)
  Egentliga Finlands valkrets
  Varsinais-Suomi constituency
 4. Satakunnan vaalipiiri (1995: Turun läänin pohj.vaalipiiri)
  Satakunta valkrets
  Satakunta constituency
 5. Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiri
  Landskapet Ålands valkrets
  Åland constituency
 6. Hämeen vaalipiiri (1995: Hämeen läänin etel. vaalipiiri)
  Tavastlands valkrets
  Häme constituency
 7. Pirkanmaan vaalipiiri (1995: Hämeen läänin pohj. vaalipiiri)
  Birkalands valkrets
  Pirkanmaa constituency
 8. Kymen vaalipiiri (1995: Kymen läänin vaalipiiri)
  Kymmene valkrets
  Kymi constituency
 9. Mikkelin vaalipiiri (1995: Mikkelin läänin vaalipiiri)
  S:t Michels valkrets
  Mikkeli constituency
 10. Kuopion vaalipiiri (1995: Kuopion läänin vaalipiiri)
  Kuopio valkrets
  Kuopio constituency
 11. Pohjois-Karjalan vaalipiiri (1995: Pohjois-Karjalan läänin vaalipiiri)
  Norra Karelens valkrets
  North Karelia constituency
 12. Vaasan vaalipiiri (1995: Vaasan läänin vaalipiiri)
  Vasa valkrets
  Vaasa constituency
 13. Keski-Suomen vaalipiiri (1995: Keski-Suomen läänin vaalipiiri)
  Mellersta Finlands valkrets
  Central Finland constituency
 14. Oulun vaalipiiri (1995: Oulun läänin vaalipiiri)
  Uleåborgs valkrets
  Oulu constituency
 15. Lapin vaalipiiri (1995: Lapin läänin vaalipiiri)
  Lapplands valkrets
  Lapland constituency


  Tilastokeskus
  Vaalitilastot
  Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Utskrivbar version