Utvecklingen av handeln var varierande i landskapen under början av året

28.8.2014
Under första kvartalet fortsatte minskningen av omsättningen inom handeln i hela landet. Utvecklingen av omsättningen av handeln var positivast i landskapen Södra Karelen, Egentliga Tavastland och Birkaland, men handeln gick fortfarande trögt i flera landskap. >>>

Uppgifterna i publiceringskalendern som ett öppet gränssnitt

26.8.2014
I Statistikcentralens publiceringskalender framgår publiceringsdagarna för statistikuppgifterna och publikationerna. Nu finns publiceringskalendern att tillgå i JSON-format, med hjälp av vilket du kan föra över uppgifterna till din egen webbapplikation. >>>

Anta Statistikcentralens Apps4Finland-utmaning

15.8.2014
Kombinationstabeller skräddarsydda för Apps4Finland-tävlingen är nu tillgängliga i Statistikcentralens databas via ett öppet gränssnitt. >>>

Offentliggörandet av andra kvartalets uppgifter i statistiken över lediga arbetsplatser flyttas fram

13.8.2014
På grund av problem med produktionen av statistiken över lediga arbetsplatser har tiden för insamling av uppgifter förlängts. Andra kvartalets uppgifter publiceras därför 29.8.2014. >>>

Tidsanvändning i omvandling >>>

Tidningar läses allt oftare på webben >>>

Personer i medelåldern spenderar mest pengar på kultur och fritid >>>

Mer...


Finland i siffror 2014