Översikt över konjunkturutvecklingen

15.4.2014
Statistiska översikten erbjuder täckande tidsserieuppgifter inom centrala ämnesområden som beskriver den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen för uppföljning av konjunkturer. Publikationen innehåller också index, trender och säsongrensade statistikserier samt internationella jämförelseuppgifter. >>>

Skolorna utmanas att delta i en internationell statistikpostertävling

14.4.2014
De finländska skolorna utmanas att delta i en internationell statistiktävling. Syftet med tävlingen är att förbättra de ungas färdigheter att beskriva sin egen miljö med hjälp av statistik. >>>

Samlade statistiska uppgifter om byggande och boende

1.4.2014
Den nya årsboken om byggande och boende innehåller statistiska uppgifter bl.a. om byggnads- och bostadsproduktionen, bostadsbeståndet och reparationsbyggandet. >>>

Eeva Hamunen, Sixten Korkman och Alpo Willman tilldelas Eino H. Laurila -medaljen

4.3.2014
Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2013 går till Sixten Korkman, Alpo Willman och Eeva Hamunen. Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete i främjandet av kännedomen om och användningen av nationalräkenskaper. >>>

I Findikatorn finns nu indikatorer som beskriver välbefinnande Findicator >>>

Söker du information om datainsamlingar? >>>

Produktionen av företagsstatistik har reviderats >>>

Mer...


Statistisk översikt 2014