Tidningar läses allt oftare på webben

23.6.2014
År 2013 läste 92 procent av finländarna tryckta dagstidningar och tidskrifter minst varje vecka. Tidningar följs dock allt mer i digital form, speciellt har läsningen av tidningar via smarttelefon och pekdator snabbt blivit vanligare. >>>

kuva

Personer i medelåldern spenderar mest pengar på kultur och fritid

19.6.2014
Hushållen använde i genomsnitt 3 636 euro till kultur och fritid år 2012. Mest pengar till kultur och fritid använder de hushåll där referenspersonen är 45–54 år. >>>

Revideringen av nationalräkenskaperna medför att de ekonomiska siffrorna ändras

16.6.2014
Statistikcentralen har publicerat preliminära bedömningar av hur ibruktagandet av det reviderade nationalräkenskapssystemet ENS 2010 har inverkat på bruttonationalprodukten och andra centrala ekonomiska nyckeltal i Finland. Enligt bedömningarna förväntas bruttonationalproduktens nivå stiga under 2000-talet med i genomsnitt omkring fyra procent. >>>

Finland och finländarna i centrum i 2014 års Apps4Finland-utmaningar

11.6.2014
Statistikcentralen lyfter fram Finland och finländarna som tema för utmaningarna i årets Apps4Finland-tävling. Med temat vill Statistikcentralen förbereda sig inför de kommande jubileumsåren: sitt 150-årsjubileum nästa år samt jubileumsåret 2017 för Finlands självständighet. >>>

Statistikcentralen har nya telefonnummer >>>

Finland i fickformat >>>

År 2012 användes över 2 miljarder euro för miljöskydd >>>

Mer...


Finland i siffror 2014