Tilastokeskuksen etusivulle
HakuPalauteHakemisto
 

Päivitetty 28.5.1999

Puolueet ja niiden ryhmittymät Euroopan parlamentissa

Partierna med politiska grupper i Europaparlamentet
Parties and political groups in the European Parliament

Puolueen
lyhenne
Partiets
förkortning
Party's
abbreviation

Puolueen nimi
Partiets namn
Party's name

Poliittisen
ryhmittymän
lyhenne
Förkortning
av politisk
grupp
Abbreviation
of the political
group

Poliittisen ryhmittymän nimi
Namn på politisk grupp
Name of the political group

SDP

Suomen Sosialidemokraattinen puolue
Finlands Socialdemokratiska Parti
Social Democratic Party of Finland

PSE

Euroopan sosialidemokraattisen puolueen ryhmä
Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
Group of the Party of European Socialists

KESK
CENT

Suomen Keskusta
Centern i Finland
Centre Party of Finland

ELDR

Euroopan demokraattisten ja uudistusmielisten liberaalien puolueryhmä
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party

KOK
SAML

Kansallinen Kokoomus
Samlingspartiet
National Coalition Party

PPE

Euroopan kansanpuolueen ryhmä
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
Group of the European People's Party

VAS
VÄNST
LEFT

Vasemmistoliitto
Vänsterförbundet
Left Alliance

GUE - NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left

VIHR
GRÖNA
GREENS

Vihreä Liitto
Gröna Förbundet
Green League

V

Euroopan parlamentin vihreä ryhmä
Gruppen De gröna i Europaparlamentet
The Green Group in the European Parliament

RKP
SFP

Ruotsalainen Kansanpuolue
Svenska folkpartiet i Finland
Swedish People´s Party in Finland

ELDR

Euroopan demokraattisten ja uudistusmielisten liberaalien puolueryhmä
Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party

SKL
FKF

Suomen Kristillinen Liitto
Finlands Kristliga Förbund
Christian League of Finland

PPE

Euroopan kansanpuolueen ryhmä
Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
Group of the European People's Party

PS
SAF

Perussuomalaiset (1995, SMP - FLP)
Sannfinländarna
True Finns

I-EDN

Riippumattomat kansakuntien Euroopan puolesta -ryhmä
Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
Group of Independents for a Europe of Nations

KIPU
EBP

Kirjava "Puolue"- Elonkehän Puolesta -
KIPU (1995, EKO)
Det Eko-Brokiga Partiet (1995 - EKOL)
Ecological Party

 

 

SKP
FKP

Suomen Kommunistinen Puolue
Finlands Kommunistiska Parti
The Communist Party of Finland

GUE - NGL

Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Confederal Group of the European United Left/Nordic Green Left

EKA
PFF

Eläkeläiset Kansan Asialla
Pensionärer för Folket
Pensioners for the People

NI

Sitoutumattomat
Grupplösa
Non-attachedTilastokeskus
Vaalitilastot
Sähköposti: vaalit.tilastot@tilastokeskus.fi 
Tulostettava versio