Aktuellt

Nyheter

28.11.2022 Eero Lehto har tilldelats Eino H. Laurila-medaljen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen 2022 har tilldelats Eero Lehto. Utmärkelsen ges som erkänsla för användning av nationalräkenskaperna vid analys av ekonomin och utnyttjande av prognossystem.

25.11.2022 Tidpunkterna för de statistiska offentliggörandena år 2023 har nu publicerats

I Statistikcentralens publiceringskalender, dvs. på webbsidan Kommande publikationer, finns nu uppgifter om tidpunkterna för publicering av statistik år 2023.

22.9.2022 Mari Ylä-Jarkko utnämnd till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster

Mari Ylä-Jarkko har utnämnts till överdirektör för Statistikcentralens informations- och statistiktjänster. Hon tillträder sin tjänst 1.10.2022. Serviceområdet Informations- och statistiktjänster ansvarar för Statistikcentralens informationsproduktion och utvecklingen av den.

Fler nyheter

Beställ nyheter

Beställ nyheter om nya statistikuppgifter, produkter och tjänster samt andra aktuella ärenden till din e-post. Du får ett meddelande genast då uppgifterna har publicerats.

Sociala medier

På vårt Twitter-konto finns aktuella plock ur statistiken.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Kontaktinformation för media

Senast uppdaterad 2.12.2022